14-04-2021 Informacja dla Rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola publicznego w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.


Celem zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom, które brały udział w rekrutacji, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc w placówce, zostanie ogłoszony konkurs dla placówek niepublicznych. Dzieci będą uczęszczać do tych placówek na zasadach przedszkola publicznego. Zakończenie całej procedury i przekazanie informacji Rodzicom planowane jest na miesiąc czerwiec.