Inspektor Ochrony Danych - p. Iwona Obarzanek  iod@cbi.org.pl


ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROWADZENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

KLAUZLA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA - DECYZJE ADMINISTRACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

KLAUZA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULAINFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA NA BIP W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIANIEM INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULAINFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA I UPOWAŻNIENIE