09-05-2021 Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Od 1985 roku 8maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek . Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. My również pamiętamy o tym dniu i udaliśmy się z  wizytą do  naszej pani Ani . Wspólnie odśpiewaliśmy sto lat i wręczyliśmy kwiaty oraz plakat z wierszem własnego autorstwa.
Agnieszka Górska