09-05-2021 Projekt "Mały Patriota"


Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. 
Jan Paweł II

W kwietniu – MIESIĄCU PAMIĘCI NARODOWEJ – w klasach I-III realizowany był projekt edukacyjny „MAŁY PATRIOTA”. Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych, propagowanie wiedzy historycznej oraz rozwijanie kreatywności. 
Dziękujemy wszystkim Małym Patriotom, którzy wzięli udział w projekcie, wykonując piękne prace plastyczne. 

Zapraszamy do galerii

Marta Dąbrowska i Krystyna Siemiątkowska