19-03-2021 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 19.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie zdalnym


Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 19.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie zdalnym
Regulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19