14-05-2021 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 14.05.2021r


Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 14.05.2021r
Regulamin organizacji zajęć od dnia 17.05.2021
Procedura przebywania ucznia w szkole
Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły