Imiona i nazwiska nauczycieli:

Imie i Nazwisko

Przydział zajęćZajęcia pozalekcyjne

Magdalena Bazga

język polski, wychowawca kl. VI ckoło polonistyczne

Joanna Bęza

język niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie - wychowawca kl. VII b

Agnieszka Blat

wicedyrektor, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, wychowawca kl. VIII a

Leszek Borkowski

matematykakoło matematyczne

Adrianna Bośka

oddział przedszkolny

Piotr Cegiełka

wychowawca świetlicy

Magdalena Dąbrowska

język niemiecki

Marta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III a

Marek Dołęga

dyrektor; wychowanie fizycznesks

Barbara Drabik - Falecka

język polski, wychowawca kl. VII a

Anna Fatek

matematyka, wychowawca kl. IV b

Beata Gałek

oddział przedszkolny

Patrycja Gąsiewska

oddział przedszkolny

Anna Gomulińska

język angielskikoło j.angielskiego kl. I - III

Agnieszka Górska

wychowawca świetlicy

Marta Gutowska

chemiakoło chemiczne

Ewa Iwkowicz

wychowawca świetlicy

Małgorzata Jedlicka

geografia, wychowawca kl. IV c

Marta Jędrzejewska

oddział przedszkolny

Jolanta Kaczmarek

muzykachór, zajęcia wokalne

Paulina Kakowska

oddział przedszkolny

Iwona Kłopocka

psycholog

Małgorzata Kowalska

nauczyciel wspomagający

Sylwia Kowalska

pedagog

Patrycja Kruglej

wychowawca świetlicy

Ludmiła Krutewicz

wychowawca świetlicy

Magdalena Kubacka

język angielski, wychowawca kl. VI a

Agnieszka Kubica

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III d

Wioletta Kubicka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III ckoło szachowe, koło matematyczne kl. I - III

Anna Kubik

język polski, wychowawca kl. V bkoło teatralne, koło polonistyczne

Agnieszka Kusznerow

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I a

Jarosław Kuśmierczyk

religia

Sylwia Kuźkow

logopeda

Dobromiła Lachendro-Fruga

terapeuta pedagogiczny

Marta Lesiewicz

oddział przedszkolny

Olga Mentlewicz

przyroda, biologiaKlub Młodego Odkrywcy

Magdalena Mikulska

pedagog szkolny, oddział przedszkolny, wychowawca świetlicy

Patrycja Młynarska

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI dSKS

Julia Musiałowska

wychowawca świetlicy

Katarzyna Myzia

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II bkoło historyczne, koło kreatywności

Jacek Nowocień

wychowanie fizyczneSKS

Krystyna Nowocień

religia

Bożena Ogierman

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II c

Renata Ośka

wychowawca świetlicy

Anna Padamczyk-Wilk

logopeda

Marta Piechota

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II d

Sylwia Piernikowska

oddział przedszkolny

Dagmara Pietrzak - Ławnicka

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, wychowawca kl. III b

Magdalena Prus

wychowawca świetlicy

Anna Raniszewska

biblioteka

Anna Romaniuk

oddział przedszkolny

Anna Rowińska

nauczyciel wspomagający, świetlica

Beata Rudolf

oddział przedszkolny

Tadeusz Rzepniewski

język angielski koło gitarowe

Krystyna Siemiątkowska

nauczyciel wspomagający, etyka

Daniel Siemiński

historia, wychowawca kl. VI b

Gabriela Sikora

religia

Agnieszka Siwiec

wicedyrektor, etyka

Aneta Smętek

język polski, wychowawca kl. IV a

Sebastian Sobczak

wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne

Agnieszka Sobczyńska

wicedyrektor - edukacja wczesnoszkolna

Helena Szczekowska

fizyka

Dorota Szopa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II a

Marta Szpak

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Szuptarska

edukacja wczesnoszkolne, wychowawca kl. I b

Justyna Tynecka

edukacja wczesnoszkolne, wychowawca kl. I c

Monika Wasilewska

oddział przedszkolny

Ewelina Wasiluk

historia, plastyka, technika

Magdalena Wieczorkiewicz

nauczyciel wspomagający

Olga Woś

matematyka, wychowawca kl. V akoło matematyczne

Justyna Wyłupek

oddział przedszkolny

Adrian Zabłocki

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIII bSKS

Justyna Zakrzewska

informatyka, wychowawca kl. VII c koło informatyczne

Damian Zawadzki

język angielski

Pracownicy administracji i obsługi:
- Elżbieta Bośka - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Wiesław Gałek - pracownik do prac ciężkich
- Barbara Jagiełło - woźna
- Elżbieta Jagodzińska - woźna
- Katarzyna Jaworek - woźna
- Elżbieta Kowalska - woźna
- Agnieszka Majek - pomoc nauczyciela przedszkola
- Aleksandra Malczyk - sekretarka - szkoła
- Lidia Mierzejewska - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Barbara Oprządek - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Katarzyna Pakuła - woźna
- Katarzyna Pietrzak - woźna
- Iwona Pokropek - sekretarz szkoły
- Ewa Robak - pomoc nauczyciela w przedszkolu
- Beata Wilczak - sekretarka - przedszkole
- Małgorzata Wyłupek - woźna
- Zbigniew Wyłupek - robotnik do prac ciężkich
- Mirosław Zaborowski - kierownik, gospodarz obiektów sportowych