język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
przyroda
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
EDB
wiedza o społeczeństwie
plastyka
muzyka
technika
wychowanie fizyczne
religia I - III
religia
etyka V - VI
etyka kl. I - III