12-03-2021 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 12.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie hybrydowym.


Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 12.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie hybrydowym.