Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 

klasy IV -VIII               klasy I - III