23-04-2021 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 23.04.2021r


Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 23.04.2021r w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły w trybie hybrydowym