14-05-2021Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 14.05.2021r

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 14.05.2021rRegulamin organizacji zajęć od dnia 17.05.2021Procedura przebywania ucznia w szkoleProcedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zaka

POKAŻ WIĘCEJ

12-05-2021Harmonogram nauczania hybrydowego 17 - 28.05.2021r.

Harmonogram nauczania hybrydowego 17 - 28.05.2021r.

POKAŻ WIĘCEJ

06-05-2021Jadłospis szkoła 10.05.2021 - 04.06.2021

10.05. - 14.05.202110.05. - 14.05.2021 dieta17.05. - 21.05.202117.05. - 21.05.2021 dieta24.05. - 28.05.202124.05. - 28.05.2021 dieta31.05. - 04.06.202131.05. - 04.06.2021 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

05-05-2021Lista uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego w roku szkolnym 2021/2022

Lista uczniów zakwalifikowanych do oddziału sportowego w roku szkolnym 2021/2022

POKAŻ WIĘCEJ

05-05-2021Opłaty za obiady - klasy I - III (maj)

Szanowni PaństwoW maju wypada 19 dni w których dzieci jedzą posiłki szkolne w klasach 1-3.Kwota do zapłaty to 190 zł.Informację dotyczącą płatności pozostałych klas prześlę na bieżąco, tj. 14.05.Anna Tomaszewska Casa Catering sp. z o. o. 

POKAŻ WIĘCEJ

04-05-2021Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Publiczne Przedszkole w Ruścu będzie pełniło dyżur wakacyjny od 1 lipca do 23 lipca 2021 roku  dla dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Wnioski na dyżur wakacyjny należy złożyć  do 31 maja 2021roku w  pr

POKAŻ WIĘCEJ

30-04-2021Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 30.04.2021r

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 30.04.2021r

POKAŻ WIĘCEJ

24-04-2021Sprawdzian uczniów klas III do klasy sportowej

Sprawdzian uczniów klas III do klasy sportowej odbędzie się 28 kwietnia 2021r. o godzinie 12.55. Uczniowie po skończonych lekcjach czekają w świetlicy na nauczycieli prowadzących sprawdzian. w tym dniu uczniowie ubrani są na sportowo - wygodne obuwie i strój gimnastyczny.próby sprawnościo

POKAŻ WIĘCEJ

23-04-2021Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 23.04.2021r

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 23.04.2021r w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły w trybie hybrydowym

POKAŻ WIĘCEJ

23-04-2021Gmina Nadarzyn - Czysta Gmina

Zapraszamy na akcję - Gmina Nadarzyn - Czysta Gmina

POKAŻ WIĘCEJ

20-04-2021Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022Lista dzieci niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

POKAŻ WIĘCEJ

14-04-2021Informacja dla Rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola publicznego w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Celem zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom, które brały udział w rekrutacji, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc w placówce, zostanie ogłoszony konkurs dla placówek niepublicznych. Dzieci będą uczęszczać do tych placówek na zasadach przedszkola publ

POKAŻ WIĘCEJ

30-03-2021Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Lista dzieci przyjętych do przedszkolaLista dzieci nieprzyjętych do przedszkola

POKAŻ WIĘCEJ

29-03-2021Organizacja pracy szkoły 29.03 - 09.04.2021r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. szkoła  organizuje opiekę oraz umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów kla

POKAŻ WIĘCEJ

19-03-2021Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 19.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie zdalnym

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 19.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie zdalnymRegulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczan

POKAŻ WIĘCEJ

12-03-2021Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 12.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie hybrydowym.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 12.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie hybrydowym.

POKAŻ WIĘCEJ

03-03-2021Stołówka szkolna- informacja marzec 2021

Szanowni Państwo!W marcu wypada 23 dni w których dzieci jedzą posiłki szkolne.Kwota do zapłaty:Całość (zupa, drugie danie, kompot) – 230 złDrugie danie – 207 złZupa – 103,50 złProszę o wpłatę do piątego dnia danego miesiąca.Anna TomaszewskaCasa Catering sp. z o. o.  

POKAŻ WIĘCEJ

01-03-2021Jadłospis 01.03. - 26.03.2021

01.03. - 05.03.202101.03. - 05.03.2021dieta08.03. - 12.03.202108.03. - 12.03.2021 dieta15.03. - 19.03.202115.03. - 19.03.2021 dieta22.03. - 26.03.202122.03. - 26.03.2021 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

26-02-2021Nabór do klasy IV sportowej

Nabór do klasy IV sportowej

POKAŻ WIĘCEJ

19-02-2021Informacja o wolnych miejscach w Publicznym Przedszkolu w Ruścu

W Publicznym Przedszkolu w Ruścu na rok szkolny 2021/2022 jest 60 wolnych miejsc, w tym: dla dzieci 6 letnich (2015r.) - 15 miejsc,dla dzieci 5 letnich (2016 r.) -19 miejsc,dla dzieci 4 letnich (2017 r.) - 1 miejsce, dla dzieci 3 letnich (2018r.) - 25 miejsc. Zgodnie z regulaminem w

POKAŻ WIĘCEJ

29-01-2021Nauczanie zdalne - informacje

Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII zostaje przedłużone do 26.02.2021r. W klasach I - III nadal jest nauka stacjonarna. 

POKAŻ WIĘCEJ

28-01-2021Dyżur wakacyjny 2021 w placówkach

Dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021 pełnić będą:• Publiczne Przedszkole w Ruścu (1 - 23 lipca br.),• Publiczne Przedszkole w Wolicy (26 lipca - 13 sierpnia br.).Na dy

POKAŻ WIĘCEJ

28-01-2021Obiady luty (szkoła) - informacje

Szanowni PaństwoW lutym wypada 20 dni, w których dzieci jedzą posiłki szkolne.Kwota do zapłaty:Całość:  200 zł.Drugie danie: 180 zł.Zupa: 90 zł.Prosimy o terminowe dokonywanie opłat – do piątego dnia każdego miesiąca, wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko oraz KLASĘ dzie

POKAŻ WIĘCEJ

27-01-2021Zgłoszenie dziecka do szkoły w ciagu roku szkolnego

Zgłoszenie dziecka do szkoły w ciągu roku szkolnego polega na wydrukowaniu i złożeniu niżej wymienionego załącznika nr 1 lub  nr 2 (załączniki do pobrania na stronie szkoły w zakładce rekrutacja) w sekretariacie szkoły bądź wysłaniu podpisanego skanu na adres: sekretariat.sprusiec@n

POKAŻ WIĘCEJ

18-01-2021Jadłospis 18-29.01.2021 - stołówka szkolna

18.01. - 22.01.202118.01. - 22.01.2021 dieta25.01. - 29.01.202125.01. - 29.01.2021 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

16-01-2021Obiady styczeń (szkoła) - informacje

Szanowni Państwo!W styczniu wypada 10 dni, w których dzieci jedzą szkolne posiłki. Kwota do zapłaty: Całość: zupa, drugie danie, kompot – 100 zł.Drugie danie: 90 zł.Zupa: 45 zł.Anna Tomaszewska Casa Catering sp. z o. o.

POKAŻ WIĘCEJ

15-01-2021Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 15.01.2021r.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 15.01.2021r.Regulamin organizacji zajęć od 18.01.2021r.Organizacja pracy klas I - III od 18.01.2021r.Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19Procedura

POKAŻ WIĘCEJ

13-01-2021Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 stycznia 2021r. dotyczące rekrutacji

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/ innych form wy

POKAŻ WIĘCEJ

22-12-2020W DNIACH 24.12.2020 i 31.12.2020 SEKRETARIAT NIECZYNNY

INFORMACJA W dniach 24.12.2020   i  31.12.2020  sekretariat jest nieczynny zgodnie z  Zarządzenie Nr  5/ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypada

POKAŻ WIĘCEJ

03-12-2020Posiłki przedszkole - grudzień

Szanowni PaństwoW grudniu wypada 17 dni, w których dzieci jedzą posiłki w przedszkolu.Kwota do zapłaty to 187 zł.Anna Tomaszewska

POKAŻ WIĘCEJ

27-11-2020Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 27.11.202r.

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 27.11.2020r.  w sprawie prowadzenia kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

POKAŻ WIĘCEJ

20-11-2020ZBIÓRKA DARÓW DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

ZBIÓRKA DARÓW DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZNCharytatywna zbiórka odzieży KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJCHCESZ POMÓC?Przynieś używaną odzież męską w dobrym stanie: spodnie typu dżinsy, dresy, swetry, bluzy, T-shirt. Ze względu na porę roku potrzebne będą ciepłe kurtki, cz

POKAŻ WIĘCEJ

18-11-2020VIII NADARZYŃSKIE DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Zapraszamy na VIII NADARZYŃSKIE DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA informacje

POKAŻ WIĘCEJ

18-11-2020Giganci Programowania - bezpłatne warsztaty programowania dla uczniów

Zapraszamy do udziału w darmowych warsztatach “Szkoła z Gigantami” organizowanych przez szkołę Giganci Programowania informacjeformularz rejestracyjny

POKAŻ WIĘCEJ

17-11-2020Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 17.11.202r.

Zarządzenie nr 5/ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne w tym roku.

POKAŻ WIĘCEJ

06-11-2020Zarządzenie nr 4 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 06.11.2020r.

Zarządzenie nr 4 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 06.11.2020r.Regulamin organizacji zajęć od dnia 09.11.2020r.

POKAŻ WIĘCEJ

06-11-2020Projekt "Żłobkowy start"

Projekt "Żłobkowy start" - plakatProjekt "Żłobkowy start" - informacje

POKAŻ WIĘCEJ

02-11-2020Stołówka szkolna- informacja listopad 2020

Szanowni Państwo!W listopadzie w szkole wypada 19 dni, w których dzieci jedzą posiłki.Kwota do zapłaty:Całość (zupa, drugie danie, kompot) – 190 zł.Drugie danie – 171 zł.Zupa – 85 zł.W listopadzie w przedszkolu wypada 20 dni, w których dzieci jedzą posiłki.Kwota do zapłaty:220z

POKAŻ WIĘCEJ

29-10-2020Jadłospis 02-06.11.2020r.

02.11. - 06.11.202002.11. - 06.11.2020 dieta09.11. - 13.11.202009.11. - 13.11.2020 dieta16.11. - 20.11.202016.11. - 20.11.2020 dieta23.11. - 27.11.202023.11. - 27.11.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

23-10-2020Organizacja zajęć od 26.10.2020r.

Zarządzenie nr 3 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 23.10.2020r.Regulamin organizacji pracy od 26.10.2020r.Harmonogram pracy specjalistów

POKAŻ WIĘCEJ

14-10-2020Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 14.10.2020r.

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 14.10.2020r.

POKAŻ WIĘCEJ

13-10-2020Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 13.10.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu dotyczące zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

POKAŻ WIĘCEJ

12-10-2020Ogłoszenia - Covid 19

Ogłoszenie nr 1Ogłoszenie nr 2

POKAŻ WIĘCEJ

08-10-2020Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Ruścu ze względu na sytuację epidemiologiczną

POKAŻ WIĘCEJ

06-10-2020Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

POKAŻ WIĘCEJ

04-10-2020Jadłospis stołówka szkolna 05.10. - 09.10.2020r.

05.10. - 09.10.202005.10. - 09.10.2020 dieta12.10. - 16.10.202012.10. - 16.10.2020 dieta19.10. - 23.10.202019.10. - 23.10.2020 dieta26.10. - 30.10.202026.10. - 30.10.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

02-10-2020Opłaty za obiady - październik

Szanowni PaństwoW październiku wypada 21 dni, w których dzieci jedzą posiłki szkolne.Kwota do zapłaty :Całość – zupa, drugie danie, kompot – 210 zł.Drugie danie – 189 zł.Zupa – 95 zł.Anna Tomaszewska 

POKAŻ WIĘCEJ

02-10-2020Informacja - stołówka szkolna

Miło nam przywitać pierwszoklasistów oraz najmłodszych przedszkolaków  w szkolnej stołówce S. P. Rusiec!Pragniemy Państwa poinformować, iż posiłki serwowane dla Państwa dzieci przygotowywane są każdego dnia na miejscu – w szkolnej kuchni. Wyjątkiem są potrawy mączne (pierogi)

POKAŻ WIĘCEJ

28-09-2020Informacja - stołówka szkolna (nadpłata)

Szanowni Państwo,Dla osób, które nie odczytały informacji w czerwcu: W związku z obecną sytuacją, rodzice którzy wpłacali za miesiąc marzec GOTÓWKĄ, prosimy o podanie numeru konta bankowego w celu przelania nadpłaty.Dane do przelewu proszę przekazać na adres mailowy:Casacatering@onet

POKAŻ WIĘCEJ

24-09-2020AWARIA TELEFONU

INFORMACJAZ powodu awarii linii telefonicznej podajemy numer telefonu do kontaktu z sekretariatem:501 957 019

POKAŻ WIĘCEJ

22-09-202014 października - informacje

14 października  Święto Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbędzie się ślubowanie klas I

POKAŻ WIĘCEJ

18-09-2020Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 47 z dnia 9 września 2020 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.Informacje o konkursachRegulaminy i

POKAŻ WIĘCEJ

15-09-2020INFORMACJA O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM PSR 2020

Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym PSR 2020 Szanowni Rodzice Poniższą wiadomość kieruję do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę. Jeśli otrzymali Państwo list Prezesa GUS z informa

POKAŻ WIĘCEJ

14-09-2020Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego - kliknij tutajRegulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

POKAŻ WIĘCEJ

09-09-2020Ubezpieczenie - rok szkolny 2020/2021

Informujemy, iż została wybrana oferta InterRisk wariant II, składka 46 zł,  suma ubezpieczenia 18 000.szczegóły oferty

POKAŻ WIĘCEJ

03-09-2020Jadłospis stołówka szkolna 07.09.2020 - 02.10.2020

07.09. - 11.09.202007.09. - 11.09.2020 dieta14.09. - 18.09.202014.09. - 18.09.2020 dieta21.09. - 25.09.202021.09. - 25.09.2020 dieta28.09. - 02.10.202028.09. - 02.10.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

01-09-2020AUTOBUS SZKOLNY - INFORMACJA

Autobus szkolny (gimbus)  od dnia 2 września kursuje zgodnie z harmonogramem.   I kurs ranny rusza o godzinie 7:05 z przystanku Starowiejska, kolejne przystanki: Bajkowa, Instalsan, Pętla, SP Rusiec.   II kurs ranny 7:30 Pętla w Starej Wsi – SP Rusiec   I kurs popo

POKAŻ WIĘCEJ

31-08-2020Opłaty za obiady; stołówka szkolna - wrzesień 2020

Szanowni PaństwoW roku szkolnym 2020/2021 opłaty za posiłki szkolne  przyjmujemy wyłącznie na konto. NUMER KONTA: 83 1020 1055 0000 9802 0426 6953  CASA CATERING SP. Z O.O                W tytule przelewu należy wpisać imię, na

POKAŻ WIĘCEJ

30-08-2020Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 3

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 3 odbędzie się na hali sportowej.według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

POKAŻ WIĘCEJ

27-08-2020Jadłospis przedszkole 31.08. - 04.09.2020r.

31.08. - 04.09.2020r31.08. - 04.09.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

26-08-2020Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu od 1 września 2020r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2020r. - kliknij tutajKarta informacyjna dziecka - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

25-08-2020Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020r.

Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020r. kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

24-08-2020Wyprawka dla przedszkolaka - rok szkolny 2020/2021

Wyprawka dla przedszkolaka - rok szkolny 2020/2021kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

14-08-2020Informacje dotyczące organizacji edukacji domowej uczniów

Proszę Państwa na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nadarzynie zamieszczono wszelkie informacje dotyczące organizacji edukacji domowej uczniów. Link należy skopiować do przeglądarki https://www.nadarzyn.pl/736,sierpien?tresc=11952

POKAŻ WIĘCEJ

07-08-2020ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA

INFORMACJAW  dniu 25.08.2020  /wtorek/  odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021Rodzice dzieci 3-4 letnich -   godzina 16.00Rodzice dzieci 5-6 letnich -   godzina 17.00

POKAŻ WIĘCEJ

31-07-2020ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach 12:00-15:00. Zaświadczenia można odebrać także w dniach 3-4 sierpnia w godzinach 7:30-15:00. Do odebrania będą: oryginał zaświadczenia, 3 kser

POKAŻ WIĘCEJ

08-07-2020GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY

W OKRESIE WAKACYJNYM SEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH  8.00- 14.00

POKAŻ WIĘCEJ

26-06-2020Informacje dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ruścu

Informacje dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ruścu              Rok szkolny 2020/2021kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

18-06-2020Jadłospis stołówka szkolna 22.06. - 26.06.2020r

22.06. - 26.06.2020r22.06. - 26.06.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

14-06-2020Jadłospis stołówka szkolna 15.06. - 19.06.2020r.

15.06. - 19.06.2020r15.06. - 19.06.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

08-06-2020Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Klasy I - IIIKlasy IV - VIII

POKAŻ WIĘCEJ

08-06-2020Zwrot książek do biblioteki - harmonogram

Zwrot książek do biblioteki - harmonogram

POKAŻ WIĘCEJ

05-06-2020Jadłospis stołówka szkolna 08.06. - 12.06.2020r.

08.06. - 12.06.2020r.08.06. - 12.06.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

04-06-2020Informacja - konto bankowe stołówka szkolna

Szanowni Państwo, W związku z obecną sytuacją, rodzice którzy wpłacali za miesiąc marzec GOTÓWKĄ, prosimy o podanie numeru konta bankowego w celu przelania nadpłaty. Dane do przelewu proszę przekazać na adres mailowy: casacatering@onet.pl W informacji proszę podać imi

POKAŻ WIĘCEJ

28-05-2020Harmonogram konsultacji dla klas IV - VIII

Harmonogram konsultacji dla klas IV - VIII - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

28-05-2020Jadłospis stołówka szkolna 01.06. - 05.06.2020r.

01.06. - 05.06.2020r.01.06. - 05.06.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

26-05-2020Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Celem zapewnienia maksymalnego  bezpieczeństwa przy otwarciu placówek oświatowych, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020r. DYŻUR WAKACYJNY w roku 2020 zostaje ODWOŁANY w celu zapewnienie dzieciom i

POKAŻ WIĘCEJ

26-05-2020Egzamin ósmoklasisty - szczegółowe informacje (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

POKAŻ WIĘCEJ

25-05-2020Procedury obowiązujące w organizacji pracy szkoły od 25.05.2020r.

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznychOświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z konsultacji w okresie epidemii wywołanej koronawirusem oraz znajomości zasad organizacji pracy  szkoły w tym czasie.Oświadczenie o zamiarze korzys

POKAŻ WIĘCEJ

25-05-2020Program obchodów Dnia Szkoły - 29.05.202r.

Program obchodów Dnia Szkoły - 29.05.2020r. kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

24-05-2020Jadłospis stołówka szkolna 25.05 - 29.05.2020

25.05. - 29.05.2020r.25.05. - 29.05.2020r. dieta

POKAŻ WIĘCEJ

15-05-2020Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej - rok szk. 2020/2021

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej  - rok szk. 2020/2021 - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

06-05-2020Informacja dla rodziców - przedszkole

Szanowni Państwo,informujemy, że Urząd Gminy Nadarzyn, Dyrektor Szkoły, jak również pracownicy oddziałów przedszkolnych są w stanie zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji N

POKAŻ WIĘCEJ

23-04-2020Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie

Uczniów i rodziców zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie na rok szkolny 2020/2021 - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

20-04-2020Lista dzieci niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

20-04-2020Ważne telefony w okresie pandemii

Ważne telefony w okresie pandemii - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

07-04-2020Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

07-04-2020Lista dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

Lista dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

06-04-2020Dokumenty do oddziału sportowego prosimy wysyłać na adres sekretariat.sprusiec@nadarzyn.pl

Dokumenty do oddziału sportowego prosimy wysyłać na adres sekretariat.sprusiec@nadarzyn.pl.

POKAŻ WIĘCEJ

02-04-2020Wiosenna przerwa świąteczna

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno - wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świet

POKAŻ WIĘCEJ

02-04-2020Harmonogram konsultacji nauczycieli

Harmonogram konsultacji nauczycieli  - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

31-03-2020Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego  - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

31-03-2020Listy dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Listy dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

27-03-2020Rekrutacja do przedszkola - informacja

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  zostaną telefonicznie poinformowani o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka 31 marca 2020r.

POKAŻ WIĘCEJ

26-03-2020Nauczanie zdalne - informacje

W zakładce "O szkole - nauczanie zdalne" umieszczono dokumenty dotyczące sposobu kształcenia na odległość i harmonogram indywidualnych konsultacji specjalistów z uczniami i rodzicami w okresie kształcenia na odległość.

POKAŻ WIĘCEJ

26-03-2020Plan lekcji - nauczanie zdalne

W Librusie wpisany jest nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Plan lekcji dostosowany jest do harmonogramu nauczania zdalnego.  

POKAŻ WIĘCEJ

24-03-2020Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nadarzyn - zmiany

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zawieszenia działalności przedszkola  w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. ulega zmianie harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.Harmonogram po zmianach - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

19-03-2020Gminny Konkurs Biblijny - informacje

Gminny Konkurs Biblijny W związku z zawirowaniami związanymi z koronawirusem nie możemy przeprowadzić  konkursu według harmonogramu, tj. 02.04. 2020. Przeprowadzimy go w późniejszym terminie pod koniec maja lub na początku czerwca. Dokładna informacja podana zostanie na stronie szko

POKAŻ WIĘCEJ

19-03-2020Nauczanie zdalne - informacje

Wszelkie informacje związane z nauczanie zdalnym w naszej szkole znajdują się w na stronie szkoły w zakładce O SZKOLE - NAUCZANIE ZDALNE 

POKAŻ WIĘCEJ

18-03-2020Zmiana hasła do konta Librus przez rodzica

Proszę Państwa Jeżeli uczeń zapomniał hasła do swojego konta, a konto rodzica jest aktywne to rodzic może sam zmienić hasło swojego dziecka. Należy przejść (na swoim koncie) do zakładki UCZEŃ - INFORMACJE. W przypadku braku hasła do konta rodzica należy napisać informację

POKAŻ WIĘCEJ

13-03-2020Nauka zdalna - szczegółowe informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szczegółowe informacje MEN dotyczące form nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć, materiałach zdalnych dla uczniów - polecanych platformach, stronach internetowych i serwisach, a także odpowiedzi na pytania dotyczące zawieszenia zajęć znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/w

POKAŻ WIĘCEJ

12-03-2020Zmiana organizacji pracy szkoły - PILNE

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły i przedszkola wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wprowadzono następujące zmiany organizacyjne:1/ 13 marca 2020 r. w godz.7.00-17.30  działa świetlica szkoln

POKAŻ WIĘCEJ

11-03-2020Ogłoszenie - zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo Od 12 marca do 25 marca 2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu zostają zawieszone. Czwartek  i piątek, 12-13 marca jest okresem przejściowym i w tych dniach w godzinach 7.00-17.30 będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca wszystkie zaj

POKAŻ WIĘCEJ

11-03-2020Procedura postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

Procedura postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem - znajduje się w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

POKAŻ WIĘCEJ

28-02-2020Stołówka szkolna - marzec

W marcu wypada 22 dni, w których dzieci jedzą posiłki w szkole. Kwota do zapłaty: Całość (zupa, drugie danie kompot) – 220 zł. Drugie danie: 198 zł. Zupa: 99 zł. Z góry dziękujemy za terminowe dokonywanie opłatAnna Tomaszewska 

POKAŻ WIĘCEJ

26-02-2020Ogłoszenie - Koronawirus

Szanowni Państwo, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być ad

POKAŻ WIĘCEJ

24-02-2020Gminny Konkurs Biblijny (edycja V) - harmonogram 2020

Gminny Konkurs Biblijny (edycja V) - harmonogram 2020kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

21-02-2020Jadłospis stołówka szkolna 24.02.2020 - 13.03.2020

24.02.2020 - 28.02.202024.02.2020 - 28.02.2020 dieta02.03.2020 - 06.03.202002.03.2020 - 06.03.2020 dieta09.03.2020 - 13.03.202009.03.2020 - 13.03.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

07-02-2020Godziny pracy sekretariatu w czasie ferii zimowych

Sekretariat w czasie ferii zimowych będzie czynny w godzinach:poniedziałek - czwartek   8.00 - 15.00piątek  8.00 - 14.00

POKAŻ WIĘCEJ

31-01-2020Żegnamy p. Urszulę Ojrzyńską

Z głębokim żalem żegnamy Panią Urszulę Ojrzyńską, nauczyciela naszej szkoły, cenionego i szanowanego pedagoga, wspaniałą i serdeczną osobę, która na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.  Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Dyrekcja, Kole

POKAŻ WIĘCEJ

28-01-2020Informacja obiady - luty 2020

W lutym wypada 10 dni w których dzieci jedzą posiłki w szkole, w przedszkolu 20 dni. Kwota do zapłaty: Szkoła: Całość – zupa, drugie danie, kompot – 100 zł Drugie danie, kompot: 90 zł. Zupa: 45 zł. Przedszkole: 200 zł.Anna Tomaszewska 

POKAŻ WIĘCEJ

17-01-2020Jadłospis stołówka szkolna 20.01.2020 - 07.02.2020

20.01.2020 - 24.01.202020.01.2020 - 24.01.2020 dieta27.01.2020 - 31.01.202027.01.2020 - 31.01.2020 dieta03.02.2020 - 07.02.202003.02.2020 - 07.02.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

13-01-2020Informacja obiady - styczeń 2020

W styczniu wypada 19 dni w których dzieci jedzą posiłki w szkole. Kwota do zapłaty:  Całość: 190zł. Drugie danie: 171zł. Zupa: 86zł. Dziękujemy za terminowe dokonywanie opłat! Anna Tomaszewska 

POKAŻ WIĘCEJ

08-01-2020Zaproszenie na Noworoczny Koncert Charytatywny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ruścu oraz Zarząd  Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy ma zaszczyt zaprosić na Noworoczny Koncert Charytatywny Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 24 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 17.30 w auli Szkoły Podstawowej im.

POKAŻ WIĘCEJ

22-12-2019Wesołych Świąt !

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu  

POKAŻ WIĘCEJ

21-12-2019Jadłospis 23.12.2019 -17.01.2020

23.12.2019 - 27.12.201923.12.2019 - 27.12.2019 dieta30.12.2019 - 03.01.202030.12.2019 - 03.01.2020 dieta07.01.2020 - 10.01.202007.01.2020 - 10.01.2020 dieta13.12.2019 - 17.01.202013.01.2020 - 17.01.2020 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

05-12-2019Obiady szkolne - grudzień 2019

W grudniu w szkole wypada 15 dni, w których dzieci jedzą posiłki. Kwota do zapłaty: Całość: 150 zł. Drugie danie: 135 zł. Zupa: 67.5 zł. W przedszkolu w grudniu wypada 20 dni, w których dzieci jedzą posiłki. Kwota do zapłaty: 200 zł. Dziękujemy rodzic

POKAŻ WIĘCEJ

22-11-2019Jadłospis 25.11 - 20.12.2019

25.11.2019 - 29.11.201925.11.2019 - 29.11.2019 dieta02.12.2019 - 06.12.201902.12.2019 - 06.12.2019 dieta09.12.2019 - 13.12.201909.12.2019 - 13.12.2019 dieta16.12.2019 - 20.12.201916.12.2019 - 20.12.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

15-11-2019Jadłospis 18.11 - 22.11.2019/ stołówka

18.11 - 22.11.201918.11 - 22.11.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

04-11-2019Informacje - stołówka szkolna listopad

W listopadzie wypada 19 dni, w których dzieci jedzą posiłki. Osoby które zapłaciły za październik łącznie z 14.10. oraz 31.10. powinny odjąć dwa dni od płatności listopadowej.Koszt jednego całego posiłku ( zupa, drugie danie, kompot) – 10 zł.Koszt drugiego dania – 9 zł.Koszt zup

POKAŻ WIĘCEJ

24-10-2019Jadłospis 28.10.2019 - 22.11.2019

28.10.2019 - 31.10.201928.10.2019 - 31.10.2019 dieta04.11.2019 - 08.11.201904.11.2019 - 08.11.2019 dieta12.11.2019 - 15.11.201912.11.2019 - 15.11.2019 dieta18.11.2019 - 22.11.201918.11.2019 - 22.11.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

10-10-2019Informacja - stołówka szkolna (14.10.2019)

Dzień 14.10 oraz 31.10 są dniami wolnymi od zajęć w związku z tym w tych dniach nie ma obiadu w szkole. Rodzicom, którzy zapłacili również za te dni, odliczymy w listopadzie. Płatność za posiłki dokonujemy do dziesiątego dnia danego miesiąca gotówką, do piątego przelewem.

POKAŻ WIĘCEJ

04-10-2019Żegnamy p. Grzegorza Sadowskiego

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu wczorajszym zmarł nauczyciel naszej szkoły p. Grzegorz Sadowski. Składamy kondolencje na ręce Rodziny i pozostałych bliskich. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy 

POKAŻ WIĘCEJ

02-10-2019Informacja obiady - październik 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że 5 października mija termin płatności za posiłki na konto. Do 10 października w godzinach rannych 8:00 – 9:00 przyjmujemy płatność w stołówce szkolnej.  W październiku wypada 23 dni w których dzieci jedzą posiłki szkolne.

POKAŻ WIĘCEJ

27-09-2019Jadłospis stołówka 30.09.2019 - 25.10.2019

30.09.2019 - 04.10.201930.09.2019 - 04.10.2019 dieta07.10.2019 - 11.10.201907.10.2019 - 11.10.2019 dieta14.10.2019 - 18.10.201914.10.2019 - 18.10.2019 dieta21.10.2019 - 25.10.201921.10.2019 - 25.10.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

16-09-2019Oferta ubezpieczeniowa - warunki

Oferta ubezpieczeniowa - warunkiSzczegóły ubezpieczenia

POKAŻ WIĘCEJ

07-09-2019Wymagania edukacyjne i PSO

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowe Systemy Oceniania poszczególnych przedmiotów w klasach znajdują się w zakładce "O szkole"

POKAŻ WIĘCEJ

03-09-2019Deklaracje - dowożenie, religia i etyka

Regulamin, deklaracja dowożenia uczniów 2019/2020 oraz deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii i etyki znajduje się w zakładce "Dokumenty szkolne"

POKAŻ WIĘCEJ

30-08-2019Stołówka szkolne - odwoływanie posiłków

Odwoływanie posiłków w godzinach 7:00 – 9:00 rano pod numerem tel. 577 157 037 W treści SMS proszę wpisać imię, nazwisko, klasę oraz datę nieobecności dziecka. Dziękujemy!

POKAŻ WIĘCEJ

30-08-2019Jadłospis 02.09 - 13.09.2019 (stołówka szkolna)

05.09.2019 - 06.09.201905.09.2019 - 06.09.2019 dieta09.09.2019 - 13.09.201909.09.2019 - 13.09.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

29-08-2019Informacje - stołówka szkolna (szkoła)

Szanowni Rodzice! W celu usprawnienia pracy na stołówce uprzejmie prosimy o zapisywanie dzieci na obiady w dniach 02 - 04.09.2019r. na stołówce szkolnej w godzinach 8:00 – 15:00. Wyjątkowo we wrześniu prosimy o wpłaty jedynie gotówkowe. Rodzic po zapisaniu i opłaceniu posiłku otrz

POKAŻ WIĘCEJ

29-08-2019Informacje - stołówka szkolna (przedszkole)

Szanowni Rodzice, Dzieci przedszkolne otrzymują posiłki od 02.09.2019r. We wrześniu wypada 21 dni w przedszkolu. Cena całodziennego wyżywienia to 10 zł. Kwota do zapłaty: 210 zł. Opłaty za posiłki na konto bankowe proszę dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca, lu

POKAŻ WIĘCEJ

27-08-2019Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020  8.00 - Msza św. w Kościele w Ruścu9.00 - rozpoczęcie dla klas I - III (aula)10.00 - rozpoczęcie dla klas IV - VIII (aula) 

POKAŻ WIĘCEJ

27-08-2019Wykaz podręczników szkolnych do religii w klasach I - VIII

Wykaz podręczników szkolnych do religii w klasach I - VIII zobacz tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

17-08-2019Wyprawka przedszkolaka w roku szkolnym 2019/2020

Wyprawka przedszkolaka w roku szkolnym 2019/2020kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

23-07-2019Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

W dniu 28 sierpnia 2019r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zapraszamy 

POKAŻ WIĘCEJ

01-07-2019Ogólne informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

Ogólne informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

01-07-2019HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W CZASIE WAKACJI

Harmonogram pracy szkoły w czasie wakacji Sekretariat szkoły jest otwarty:do 19 lipca 2019 w godzinach 7.00- 15.00od 22 lipca 2019 do 26 lipca 2019  w godzinach 8.00- 12.00Sekretariat jest zamknięty od 29 lipca 2019 do 18 sierpnia 2019Od 29 lipca 2019r. szkoła jest otwarta w godz. 8.00

POKAŻ WIĘCEJ

18-06-2019Zaproszenie na spotkanie adaptacyjne - oddziały przedszkolne

Zaproszenie na spotkanie adaptacyjne szczegółowe informacje

POKAŻ WIĘCEJ

12-06-2019UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018-201919.06.2019r. ( środa) -  AULA  klasy  1 - 3 godz. 11.00klasy  4 - 8 godz.   9.00Msza św. w Kościele w Nadarzynie o godz. 8.00

POKAŻ WIĘCEJ

01-06-2019Jadłospis 03.06 - 21.06.2019

03.06.2019 - 07.06.201903.06.2019 - 07.06.2019 dieta10.06.2019 - 14.06.201910.06.2019 - 14.06.2019 dieta17.06.2019 - 21.06.201917.06.2019 - 21.06.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

30-05-2019Test sprawności fizycznej do oddziału sportowego -31.05.2019

 INFORMACJATest sprawności fizycznej do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej w Ruścu odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 13.45 Podczas testu sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, dres, obuwie sportowe). 

POKAŻ WIĘCEJ

30-05-2019Posiłki czerwiec - informacja

Szanowni Państwo, Czerwiec jest ostatnim miesiącem nauki, dlatego chcielibyśmy jak najszybciej zamknąć sprawy rozliczeń za obiady i nie niepokoić Państwa w okresie wakacyjnym telefonami w sprawie należności za obiady.Prosimy zatem o terminową wpłatę za czerwiec do 6 czerwca.W c

POKAŻ WIĘCEJ

28-05-2019Regulamin Konkursu "Bezpieczne wakacje - bez używek"

Zapraszamy do udziału w konkursie "Bezpieczne wakacje - bez używek"Regulamin konkursu - kliknij tutajKarta zgłoszeniowa - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

22-05-2019Test sprawności fizycznej do oddziału sportowego

                                                                               INFORMACJATest sprawn

POKAŻ WIĘCEJ

16-05-2019Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Ruścu

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Ruścu

POKAŻ WIĘCEJ

16-05-2019Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019-2020

ZEBRANIE ORGANIZACYJNEdla rodziców uczniów kl. I rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019-2020 odbędzie się 3 czerwca 2019 r. o godzinie 17.30 - AULA

POKAŻ WIĘCEJ

09-05-2019Posiłki - opłaty maj 2019

W maju jest dwadzieścia dni, w których dzieci jedzą posiłki w szkole oraz w przedszkolu. Kwota do zapłaty Szkoła:  Całość: 180 zł. Drugie danie: 160 zł. Zupa: 90 zł. Przedszkole: 190 zł. Osoby, które uregulowały należność za kwiecień nie uwzględniaj

POKAŻ WIĘCEJ

02-05-2019Jadłospis 06.05 - 31.05.2019

06.05.2019 - 10.05.201906.05.2019 - 10.05.2019 dieta13.05.2019 - 17.05.201913.05.2019 - 17.05.2019 dieta20.05.2019 - 24.05.201920.05.2019 - 24.05.2019 dieta27.05.2019 - 31.05.201927.05.2019 - 31.05.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

28-04-2019Obiady szkolne 29.04 - 03.05.2019

Informujemy, iż w dniach 29.04 - 03.05.2019 nie są przygotowywane obiady dla dzieci szkolnych. Anna TomaszewskaCasa Catering sp. z. o. o.

POKAŻ WIĘCEJ

25-04-2019ZAWIESZENIE STRAJKU

Drodzy Rodzice,   w związku z zawieszeniem strajku od soboty 27.04.2019 r. informuję że: 1. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej i Uchwałą Rady Rodziców dni 29, 30 kwietnia i 2 maja są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach będą odbywały się zajęc

POKAŻ WIĘCEJ

23-04-2019STRAJK W SZKOLE

Drodzy Rodzice, w związku z trwającym strajkiem informuję, że nadal nie mamy możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów. Jeżeli sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, w dniach 24-30 kwietnia szkoła może zapewnić zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w

POKAŻ WIĘCEJ

13-04-2019Zajęcia opiekuńcze dla dzieci od 15.04.2019

Informacja na temat zajęć opiekuńczych dla dzieci od 15.04.2019

POKAŻ WIĘCEJ

11-04-2019Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym

Komunikat w sprawie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym

POKAŻ WIĘCEJ

09-04-2019Informacja dla rodziców Wójta Gminy Nadarzyn i Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie

Informacja dla rodziców Wójta Gminy Nadarzyn i Gminnego Zespołu Oświatowego w NadarzynieRegulamin i karta uczestnictwa w alternatywnych warsztatach NOK i Biblioteki Publicznej w Nadarzynie

POKAŻ WIĘCEJ

09-04-2019Informacja o egzaminie ósmoklasisty i dowozie do szkoły

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Ruścu odbędzie  się zgodnie z terminami  podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.   1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:0

POKAŻ WIĘCEJ

08-04-2019Strajk w szkole

Drodzy Rodzice, W związku z trwającym od dnia 8.04.2019 r. do odwołania strajkiem w naszej szkole informuję, że nadal nie nie możemy zapewnić odpowiedniej opieki dzieciom w wieku przedszkolnym. W sytuacjach naprawdę szczególnych w godzinach 7.30 - 15.30 będzie czynna

POKAŻ WIĘCEJ

06-04-2019Zmiana adresu poczty elektronicznej szkoły

Nowy adres e - mail szkoły to: sprusiec@nadarzyn.pl 

POKAŻ WIĘCEJ

04-04-2019Jadłospis 08.04. - 03.05.2019r.

08.04.2019 - 12.04.201908.04.2019 - 12.04.2019 dieta15.04.2019 - 19.04.201915.04.2019 - 19.04.2019 dieta23.04.2019 - 26.04.201923.04.2019 - 26.04.2019 dieta29.04.2019 - 03.05.201929.04.2019 - 03.05.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

03-04-2019Strajk w szkole

W związku z prawdopodobną akcją strajkową w naszej szkole od dnia 08.04.2019 r. do odwołania informuję, że  w tym czasie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Jeżeli będzie to możliwe szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 - 15.30. Prosimy Pa

POKAŻ WIĘCEJ

01-04-2019Opłaty za obiady - kwiecień 2019

W kwietniu w szkole wypada 18 dni w których dzieci jedzą posiłki, w przedszkolu 21 dni.Kwota do zapłaty:SZKOŁA:Całość: 162 zł.Drugie danie: 144 zł.Zupa: 81 zł.PRZEDSZKOLE: 199,5 zł.

POKAŻ WIĘCEJ

26-03-2019SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "PORTRET PATRONA SZKOŁY" dla uczniów klas I - III

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "PORTRET PATRONA SZKOŁY" dla uczniów klas I  - IIIHarmonogram i regulamin konkursu

POKAŻ WIĘCEJ

15-03-2019Obiady szkolne - informacja na temat karnetów

Uprzejmie informujemy, że od 19.03.2019r. - wtorek -  dzieci (klasa 3 wzwyż), które nie posiadają karnetu nie będą mogły korzystać z posiłków szkolnych. W wyjątkowych sytuacjach można kupić obiad za gotówkę – bez karnetu - podczas przerwy obiadowej. Karnety można odebrać

POKAŻ WIĘCEJ

08-03-2019Jadłospis 11.03. - 05.04.2019

11.03.2019 - 15.03.201911.03.2019 - 15.03.2019 dieta18.03.2019 - 22.03.201918.03.2019 - 22.03.2019 dieta25.03.2019 - 29.03.201925.03.2019 - 29.03.2019 dieta01.04.2019 - 05.04.201901.04.2019 - 05.04.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

04-03-2019Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

POKAŻ WIĘCEJ

03-03-2019KONKURS WIEDZY o Marii Skłodowskiej - Curie dla klas IV - VIII

KONKURS WIEDZY o Marii Skłodowskiej - Curie dla klas IV – VIII  regulamin i harmonogramBiografia Marii Skłodowskiej - Curie do konkursu

POKAŻ WIĘCEJ

28-02-2019Opłaty za obiady - marzec 2019

W marcu w szkole wypada 21 dni w szkole i przedszkolu w których dzieci jedzą posiłki. Kwota do zapłaty: Szkoła: Całość: 189 zł. Drugie danie: 168 zł. Zupa: 94 Przedszkole: 199 zł Dziękujemy za terminowe opłaty !

POKAŻ WIĘCEJ

27-02-2019Regulamin Powiatowego Konkursu Biblijnego

Regulamin Powiatowego Konkursu Biblijnego - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

26-02-2019Opłata za obiady - numery kont

Opłaty za posiłki proszę dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca na konto oraz do dziesiątego dnia każdego miesiąca gotówką na stołówce szkolnej w godzinach 7:30 – 8:30. Numer konta: Szkoła 83 1020 1055 0000 9802 0426 6953 Przedszkole 02 1020 1055 0000 9502 04

POKAŻ WIĘCEJ

25-02-2019Wykaz wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych

Wykaz wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych - kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

13-02-2019Opłaty za obiady - luty 2019

Opłaty za obiady - luty 2019

POKAŻ WIĘCEJ

11-02-2019Jadłospis stołówka szkolna 11.02.2019 - 08.03.2019

11.02.2019 - 15.02.201911.02.2019 - 15.02.2019 dieta18.02.2019 - 22.02.201918.02.2019 - 22.02.2019 dieta25.02.2019 - 01.03.201925.02.2019 - 01.03.2019 dieta04.03.2019 - 08.03.201904.03.2019 - 08.03.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

24-01-2019Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej prowadzonych przez Gminę Nadarzyn na rok szkolny 2019/2020Oddziały przedszkolne - zobacz tutajKlasy pierwsze - zobacz tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

24-01-2019Sekretariat szkoły - Ferie zimowe

FERIE ZIMOWESekretariat szkoły w dniach:od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r czynny w godz. 8.00 -12.00od 4 lutego do 8 lutego 2019 r. czynny w godz. 7.00 - 15.00

POKAŻ WIĘCEJ

13-01-2019Obiady 14.01 - 25.01.2019

Jadłospis 14.01.2019 - 18.01.2019Jadłospis 14.01.2019 - 18.01.2019 dietaJadłospis 21.01.2019 - 25.01.2019Jadłospis 21.01.2019 - 25.01.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

03-01-2019Zmiana harmonogramu dowozów autobusem szkolnym

Od dnia 7 stycznia 2019 roku zmienia się harmonogram dowozów porannych autobusem szkolnym. Kursy będą się odbywały według następującego harmonogramu:7.10 - jeden autobus - przystanki bez zmian 7.30 - jeden autobus - tylko pętlaProsimy o zmianę deklaracji uczniów jeżdżących kursem

POKAŻ WIĘCEJ

02-01-2019Informacja - obiady styczeń 2019

Obiady - styczeń 2019

POKAŻ WIĘCEJ

21-12-2018Sekretariat szkoły - informacja

Sekretariat szkoły w dniach: 27 i 28 grudnia 2018 r. - czynny od 8.00- 12.0031 grudnia 2018 r. - czynny od 7.00- 15.00

POKAŻ WIĘCEJ

13-12-2018Jadłospis I, III, IV tydzień stołówka

Jadłospis 02.01.2019 - 04.01.2019Jadłospis 02.01.2019 - 04.01.2019 dietaJadłospis 07.01.2019 - 11.01.2019Jadłospis 02.01.2019 - 11.01.2019 dieta

POKAŻ WIĘCEJ

06-12-2018Opłaty za obiady - GRUDZIEŃ 2018

W grudniu w szkole wypada 15 dni, w których dzieci jedzą posiłki. Kwota do zapłaty: SZKOŁA: CAŁOŚĆ: 135,0 zł. DRUGIE DANIE: 120  zł. ZUPA: 67.5 zł. PRZEDSZKOLE W grudniu w przedszkolu wypada 18 dni, w których dzieci jedzą posiłki. Kwota do zapłaty:

POKAŻ WIĘCEJ

26-11-2018INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW   Na podstawie art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm./  w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /D.U. z 2017 r. poz. 1875 /  zarządzam, co  nas

POKAŻ WIĘCEJ

08-11-201812 LISTOPADA 2018 - INFORMACJA

INFORMACJADzień 12 listopada Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

POKAŻ WIĘCEJ

07-11-2018KOMUNIKAT

INFORMACJA Szanowni Państwo,        w związku ze zidentyfikowaniem na terenie powiatu pruszkowskiego ogniska epidemicznego odry, informujemy, że SPG ZOZ w Nadarzynie – Ośrodek Zdrowia  w Nadarzynie ul. Sitarskich 3 udostępnia bezpłatny punkt szczepień dla Pacjentów, którz

POKAŻ WIĘCEJ

04-11-2018Opłaty za obiady - listopad

Opłaty za obiady - listopad

POKAŻ WIĘCEJ

31-10-2018Wybór patrona szkoły - decyzja

Informujemy, że społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice  wybrała kandydata na patrona szkoły. Wspólną decyzją została nim Maria Skłodowska-Curie, chemiczka i fizyczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Kolejnym krokiem na drodze do nadania imienia szkole będzie za

POKAŻ WIĘCEJ

10-10-2018Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

POKAŻ WIĘCEJ

17-09-2018Odwoływanie posiłków - kontakt

Odwoływanie posiłków w godzinach 7:00 – 9:00  rano pod numerem tel. 577 157 037

POKAŻ WIĘCEJ

14-09-2018Regulamin i deklaracja dowożenia uczniów

Regulamin i deklaracja dowożenia uczniów  - pobierz tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

14-09-2018Opłaty za wyżywienie (stołówka i oddziały przedszkolne)

Opłaty za wyżywienie należy dokonywać do piątego dnia danego miesiąca, na miejscu w godzinach 7:00 – 9:00 lub na konto: Casa Catering sp. z o. o. 05-800 Pruszków Ul. Staszica 1 Szkoła 83 1020 1055 0000 9802 0426 6953 Przedszkole 02 1020 1055 0000 9502 0401 0732

POKAŻ WIĘCEJ

31-08-2018Jadłospis stołówka szkolna 03.09 - 07.09.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 03.09 - 07.09.2018r.Jadłospis stołówka szkolna (dieta) 03.09 - 07.09.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

31-08-2018Informacja dotycząca opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych.

Posiłki 1. Zgodnie z wytycznymi przepisów RODO, osoby nieobecne na zebraniu, proszone są o wypełnienie oświadczeń niezbędnych do korzystania z posiłków przedszkolnych. Druki oświadczeń będą dostępne u Pań nauczycielek oraz na stronie szkoły. Oświadczenia prosimy dostarczy

POKAŻ WIĘCEJ

31-08-2018Informacja dotycząca posiłków szkolnych

Obiady szkolne!   Szanowni Państwo,  obiady szkolne będą wydawane  od dnia 10 września. 1.   W związku z polityką RODO, prosimy o wypełnienie oświadczeń z danymi dziecka oraz kontaktem z rodzicemopiekunem , które będzie stanowić jednocześnie zapis na obiady. Oświadcz

POKAŻ WIĘCEJ

28-08-2018Opłaty za wyżywienie w Oddziale Przedszkolnym

29.08.2018 roku podczas zebrania z rodzicami Oddziału Przedszkolnego będą zbierane opłaty za wyżywienie w wysokości 190 zł. 

POKAŻ WIĘCEJ

24-08-2018ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

INFORMACJARozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019    - 3 września 2018r.O godzinie 8.00 Msza święta w Kościele w NadarzynieKlasy I - IIIRozpoczęcie godzina 9.00 w auli szkoły, następnie przejście do klas z wychowawcamiKlasy IV - VIIIRozpoczęcie godzina 10.00 w auli szkoły , następnie prz

POKAŻ WIĘCEJ

03-08-2018Zebranie z rodzicami Oddziału Przedszkolnego

Zebranie z rodzicami Oddziału Przedszkolnego odbędzie się dnia 29.08.18r. godz. 17.00

POKAŻ WIĘCEJ

03-08-2018WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA ·         szczoteczka, pasta, kubeczek·         zmienne obuwie·         ubranka na zmianę·         worek na ubranka·         chusteczki nawilżające·         chusteczki higieniczne·         ręcznik papier

POKAŻ WIĘCEJ

10-07-2018WYPRAWKA DLA PIERWSZOKLASISTY

Wyprawka dla pierwszaka TornisterZeszyty: 2 w trzy linie (kolorowe), 2 w kratkę, do nut (szerokie linie)Dzienniczek – zeszyt 32 kartkowyOkładki i naklejki na książki i zeszytyPiórnik, a w nim: dwa ołówki, kredki ołówkowe (8 kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty,

POKAŻ WIĘCEJ

25-06-2018Godziny pracy sekretariatu szkoły w okresie wakacyjnym

GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY W OKRESIE WAKACYJNYM     25.06.2018 - 13.07.2018   700 - 1500   16.07.2018 - 10.08.2018 800 - 1200 Wtorki (24.07.2018, 31.07.2018, 07.08.2018  ) 800 - 1400  

POKAŻ WIĘCEJ

16-06-2018Jadłospis - stołówka szkolna 18.06. - 21.06.2018r

Jadłospis 18.06. - 21.06.2018r

POKAŻ WIĘCEJ

14-06-2018ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017-2018ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE    - 20 CZERWCA GODZ. 15.00 (ŚRODA)KL. I - III                     22 CZERWCA GODZ. 11.00 ( PIĄTEK)KL. IV- VII                   22 CZERWCA GODZ.  9.00 ( PIĄTEK)

POKAŻ WIĘCEJ

14-06-2018DZIEŃ OTWARTY DLA DZIECI I RODZICÓW Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DZIEŃ OTWARTY28 czerwca 2018 r. ( czwartek ) o godzinie 17.00  w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Ruścu odbędzie się dzień otwarty dla nowo przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018-2019.

POKAŻ WIĘCEJ

10-06-2018Profesjonalne zajęcia badmintona - nabór

Klub Sportowy Nadarzyn ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2018/2019 dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na profesjonalne zajęcia badmintona!

POKAŻ WIĘCEJ

03-06-2018Jadłospis stołówka szkolna 04.06. - 15.06.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 04.06. - 15.06.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

25-05-2018Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO)

Co to jest RODO? Jest to powszechnie używany skrót "Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych". Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

POKAŻ WIĘCEJ

21-05-2018SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

OGŁOSZENIESpotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019odbędzie się 13.06.2018 r. (środa ) godzina 17.00  w auli szkolnej.

POKAŻ WIĘCEJ

13-05-2018Jadłospis stołówka szkolna 14.05 - 25.05.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 14.05 - 25.05.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

09-05-2018WAKACYJNY DYŻUR DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

WAKACYJNY DYŻUR DLA DZIECI   już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych  przez Gminę Nadarzyn w bieżącym roku szkolnym tj. 2017/2018 będą pełniły: Publiczne Przedszkole w Młochowie  w  dniach  od 2 lipca 2018r. do 13 lip

POKAŻ WIĘCEJ

30-04-2018Sekretariat szkoły - informacja

INFORMACJASekretariat szkoły czynny:30.04.2018 ( poniedziałek )     7.00 - 15.002.05.2018 ( środa)   7.00 - 15.004.05.2018 ( piatek ) 8.00 - 12.00

POKAŻ WIĘCEJ

29-04-2018Jadłospis stołówka szkolna 07.05 - 11.05.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 07.05 - 11.05.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

27-04-2018Informacja o wolnych dniach

OGŁOSZENIE30.04.2018 ( poniedziałek), 2.05.2018 ( środa), 4.05.2018 ( piątek ) wolne dni od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica szkolna czynna od 8.00 do 16.00

POKAŻ WIĘCEJ

20-04-2018Jadłospis stołówka szkolna 23.04. - 27.04.2018r.

Jadłospis: stołówka szkolna  23.04. - 27.04.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

13-04-2018REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018-2019

DRODZY RODZICE   W dniach 16.04 -14.05.2018 r. rozpoczną się zapisy do oddziałów sportowych na rok szkolny 2018-2019 Regulamin i załączniki można pobrać ze strony www.sprusiec.nadarzyn.pl  (  zakładka rekrutacja/dokumenty )  

POKAŻ WIĘCEJ

06-04-2018Jadłospis stołówka szkolna 09.04 - 20.04.2018 r.

Jadłospis stołówka szkolna 09.04 - 20.04.2018 r.

POKAŻ WIĘCEJ

29-03-2018Dyżur świetlicowy w czasie przerwy świątecznej

ŚWIETLICA SZKOLNA W dniach 29 i 30 .03.2018 ( czwartek, piątek) oraz 3.04.2018 ( wtorek ) świetlica czynna od 8.00 do 16.00

POKAŻ WIĘCEJ

26-03-2018Jadłospis 26.03.2018 - 06.04.2018

Jadłospis 26.03. - 06.04.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

23-03-2018REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26.03.2018 ( poniedziałek)  27.03.2018 ( wtorek )  28. 03.2018 ( środa) Dowozy rano bez zmian. Kursy popołudniowe: 12.30  -  2 kursy 13.30 - 1 kurs Nie ma kursów o godzinie 14.30 i 15.20Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian

POKAŻ WIĘCEJ

09-03-2018Jadłospis stołówka szkolna 12.03 - 23.03.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 12.03 - 23.03.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

07-03-2018NADARZYŃSKI TURNIEJ BADMINTONA - REGULAMIN

NADARZYŃSKI TURNIEJ BADMINTONA 17.03.2018r. Szkoła Podstawowa w Ruścu ul. Osiedlowa 72   REGULAMIN 1. Organizator: Klub Sportowy Nadarzyn, Szkoła Podstawowa w Ruścu oraz Gmina Nadarzyn. 2. Termin i miejsce: 17 marzec 2018r. Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72,

POKAŻ WIĘCEJ

22-02-2018REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - ROK SZKOLNY 2018-2019

INFORMACJAWszelkie informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018-2019 znajdują się w zakładce Dokumenty

POKAŻ WIĘCEJ

22-02-2018REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2018 - 2019

INFORMACJAWszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018-2019 znajdują się w zakładce Dokumenty

POKAŻ WIĘCEJ

22-02-2018Jadłospis stołówka szkolna - 26.02. - 09.03.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna - 26.02. - 09.03.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

10-02-2018Jadłospis stołówka szkolna 12.02 - 23.02.2018r.

Jadłospis stołówka szkolna 12.02 - 23.02.2018r. 

POKAŻ WIĘCEJ

08-02-2018INFORMACJA O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2018-2019

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Ruścu na rok szkolny 2018/2019  Zapisy do oddziału  przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ruścu dla dzieci nowych, na rok szkolny 2018/2019, zamieszkujących na terenie gminy Nadarzyn, rozpoczynają się od 1 marca 2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

28-01-2018Jadłospis stołówka szkolna 29.01 - 09.02.2018r.

Jadłospis 29.01 - 09.02.2018r.

POKAŻ WIĘCEJ

15-01-2018Godziny pracy sekretariatu w okresie ferii

W dniach 15.01-26.01.2018 sekretariat pracuje w godz. 8.00-15.00.

POKAŻ WIĘCEJ

21-12-2017Informacja dotycząca organizacji w dniu 22.12.2017 r.( piątek)

OGŁOSZENIEOrganizacja pracy w dniu 22.12.2017 ( piątek )  przedstawia się następująco:Klasy I - III 1 i 2 godzina - według planu3 godzina - wigilie klasowe4 godzina - JasełkaKlasy IV - VII1,2,3 godzina - według planu4 godzina - Jasełka5 godzina - wigilie klasoweODWOZY UCZNIÓW:1 i 2 kurs

POKAŻ WIĘCEJ

05-12-2017Powiatowy Konkurs Biblijny - Harmonogram

„Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane  w celu przekazania wiary, a parafie i wszystkie wspólnoty katolickie powinny proponować poważne i wytrwałe studiowanie Biblii’” - Papież Francisze

POKAŻ WIĘCEJ

01-12-2017Konsultacje - 5.12.2017r.

5.12.2017 r. w godz. 17.30 - 19.00 zapraszamy rodziców na konsultacje.

POKAŻ WIĘCEJ

27-11-2017Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Prosimy o zapoznanie się z Informatorem dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Informator MKO

POKAŻ WIĘCEJ

24-11-2017Informacja

OGŁOSZENIE Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 6/2017 z dnia 30.10.2017 r. -  ustala się dla pracowników administracji i obsługi dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

POKAŻ WIĘCEJ

27-10-2017Informacja dotycząca dnia 2.11.2017 roku

1 listopada Święto Wszystkich Świętych2 listopada Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem dni dodatkowo wolnych). Możliwa opieka świetlicowa w godzinach 8 -16. W tym dniu nie ma odwozów gimbusu, ani obiadu. 

POKAŻ WIĘCEJ

16-10-2017ZMIANA ORGANIZACJI ODWOZU GIMBUSEM 20.10.2017

OGŁOSZENIEW związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, w piątek 20.10.2017 zostają odwołane koła zainteresowań i zajęcia SKS po godzinie 13.45.Odjazdy gimbusów w tym dniu będą o godzinach:1. Kurs bez zmian 13.452. Kurs o godzinie 14.103. Kurs o godzinie 14.35Nie będzie kursu o godzinie

POKAŻ WIĘCEJ

09-10-2017Oświadczenie Dyrektora Szkoły dotyczące zbiorowego żywienia

Szanowni Państwo Informuję, że nasza szkoła zapewnia uczniom odpowiednie i higieniczne warunki do spożywania posiłków. Wszelkie uwagi dotyczące żywienia zbiorowego są omawiane na spotkaniach Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców i Ajentem stołówki. Wypracowane w wyniku tych rozmów r

POKAŻ WIĘCEJ

09-10-2017Konsultacje - 10.10.2017r

10.10.2017 roku zapraszamy rodziców na konsultacje w godz. 17.00 - 19.00. 

POKAŻ WIĘCEJ

11-09-2017Spotkania z rodzicami - 12.09.2017r.

Zapraszamy na zebrania rodziców z wychowawcami, które odbędą się 12 września 2017 roku. klasy I - III godz. 17.00klasy IV - VII godz. 18.00

POKAŻ WIĘCEJ

04-09-2017Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze

Harmonogram kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych na rok szkolny 2017/2018 znajduje się w zakładce "DOKUMENTY" 

POKAŻ WIĘCEJ

31-08-2017Informacje z zebrania ogólnego oddziałów przedszkolnych

·         Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ruścu  odbędzie się 4 września 2017r. ·         Dzieci z oddziałów przedszkolnych

POKAŻ WIĘCEJ

25-08-2017INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 30.08.2017 o godzinie 17.30 w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu.Oddziały przedszkolne 4,5,6 -latków nie mają uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.Zajęcia rozpoczynają się 4 września 2017 r. Grupy przedsz

POKAŻ WIĘCEJ

23-08-2017Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 połączone z otwarciem nowej części szkoły odbędzie się 4 września 2017 roku o godz. 11.30 w hali sportowej. Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców  

POKAŻ WIĘCEJ

23-08-2017ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

INFORMACJAZebranie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. ( środa) o godzinie 17.30 w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu.

POKAŻ WIĘCEJ

21-08-2017Wykaz podręczników - rok szkolny 2017/2018

Podręczniki i ćwiczenia do klas I - VII są zakupione z dotacji. Uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej.Należy zakupić tylko książki do religii. Wykaz poniżej.PODRĘCZNIKI DO RELIGII, rok szkolny 2017/18Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce Na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z Uchwałą Kom

POKAŻ WIĘCEJ

21-08-2017Informacja dotycząca stołówki

STOŁÓWKA SZKOLNA ,,AJAX'Witamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.Kuchnia domowa: śniadania, obiady, podwieczorki.Menu znajdziecie Państwo na profilu Facebook ,,Marcin Teleobiad'Kontakt z nami na stołówce szkolnej SP Rusiec od 28 sierpnia 2017. w godzinach od 8.00 do 15.00 

POKAŻ WIĘCEJ

30-06-2017Rekrutacja uzupełniająca do IV klasy sportowej z piłki ręcznej

Rekrutacja uzupełniająca do IV klasy sportowej  z piłki ręcznej odbędzie się w dniach  od 01.08 do 31.08. 2017 r.   Obowiązują dokumenty przyjęte do właściwej rekrutacji. Dostępne są na stronie szkoły w zakładce do pobrania.   Testy sprawnoś

POKAŻ WIĘCEJ

29-06-2017Sekretariat szkoły - URLOP

W dniach od 10 lipca do 31 lipca 2017 sekretariat szkoły będzie nieczynny z powodu urlopu.

POKAŻ WIĘCEJ

19-06-2017Zakończenie roku szkolnego

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Oddziały przedszkolne ,,0' A i ,,0' B  Uroczyste zakończenie 21 czerwca 2017 r. o godzinie 16.3023 czerwca 2017 godzina 8.00 Msza Święta w Kościele w Nadarzynie.Zakończenie roku szkolnego klasy I - III              

POKAŻ WIĘCEJ

02-06-2017ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych  odbędzie się 12 czerwca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 17.00 w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu.

POKAŻ WIĘCEJ

02-06-2017Informacja w sprawie zwrotu środków za zniszczony podręcznik

Szanowni Państwo, Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od ro

POKAŻ WIĘCEJ

17-05-2017MIEJSCE REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017-2018

Miejscem realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci  zamieszkałych w obwodzie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr IX.91.2015  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24.06.2015 r.  jest  Szkoła Podstawowa w Ruścu przy ul. Osiedlowej 72.

POKAŻ WIĘCEJ

16-05-2017TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY IV SPORTOWEJ

Testy sprawnościowe do IV klasy sportowej odbędą się w dniach : 19.05.2017 ( piątek )  godzina 15.00 26.05.2017 ( piątek ) godzina 15.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ruścu przy ul. Osiedlowej 72

POKAŻ WIĘCEJ

15-05-2017Wprowadzenie nowej reformy oświatowej

Szanowni Państwo, W roku szkolnym 2017/2018 w związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. reformy oświatowej tzn. przekształceniem SP  w Ruścu w szkołę  8 - klasową, uczniowie będą realizowali obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Ruścu.

POKAŻ WIĘCEJ

14-04-2017REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DRODZY RODZICE   W dniach 19.04 -17.05.2017 r. rozpoczną się zapisy do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2017-2018 Regulamin i załączniki można pobrać ze strony www.sprusiec.nadarzyn.pl  (  zakładka do pobrania)  

POKAŻ WIĘCEJ

05-04-2017Informacja ze szkoły z Nadarzyna w sprawie naboru do klasy VII sportowej

11 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30 (wtorek) w sali 019 Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie ul. Sitarskich 4 odbędzie się spotkanie w sprawie naboru do klasy siódmej sportowej – piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Warunkiem przyjęcia do klasy je

POKAŻ WIĘCEJ

27-03-2017Prelekcja dla rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych - 04.04.2017

W dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.30 (do godziny 18.15) w ramach zebrania, odbędzie się prelekcja dla rodziców uczniów oddziałów przedszkolnych nt. dojrzałości szkolnej i tego, jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w przygotowaniu się do klasy I. Spotkanie prowadzić b

POKAŻ WIĘCEJ

17-03-2017REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017-2018

DRODZY RODZICE W dniach 22.03 -14.04.2017 r. odbędą się zapisydo oddziału przedszkolnego rocznik 2011, 2012, 2013Regulamin, harmonogram i załączniki można pobraćze strony www.sprusiec.nadarzyn.pl  (  zakładka do pobrania) 

POKAŻ WIĘCEJ

16-03-2017ZMIANA ORGANIZACJI DOWOZU PORANNYM GIMBUSEM

W związku z przebudową trasy katowickiej od poniedziałku 20.03.2017  zostaje przyspieszony odjazd gimbusu   z pętli w Starej  Wsi o 5 minut.   Godziny odjazdu: 710  i  730  

POKAŻ WIĘCEJ

15-03-2017REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

DRODZY RODZICEW dniach 15.03 -14.04.2017 r. odbędą się zapisy  do klasy pierwszej dzieci, które rozpoczną naukę 1 września 2017 r.Procedura, harmonogram i załączniki w zakładce do pobrania.

POKAŻ WIĘCEJ

23-02-2017Zmiana planu lekcji od 27.02.2017 r.

Od poniedziałku 27.02.2017 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w dzienniku elektronicznym Librus lub na tablicach informacyjnych w szkole.

POKAŻ WIĘCEJ

07-02-2017Treningi piłki ręcznej w naszej szkole

W dniach 20-23.02.2017 roku w naszej szkole będą się odbywać treningi piłki ręcznej, których organizatorem jest UKS TRUCHT. W godz. 10-12 będą szkolenia dla dzieci z naszej szkoły, natomiast od godz. 12-13 dla dzieci z innych szkół. Zajęcia prowadzić będzie Patrycja Młynarska, tren

POKAŻ WIĘCEJ

31-01-2017Gminny Konkurs Biblijny

„radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane  w celu 

POKAŻ WIĘCEJ

19-01-2017Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w związku z reformą systemu oświaty

W dniu 25 stycznia 2017 r. o godzinie 19.30 w auli szkołyodbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące zmian organizacji sieci szkół w Gminie Nadarzyn w związku z reformą systemu oświaty. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  

POKAŻ WIĘCEJ

28-12-2016Informacje dotyczące reformy edukacji

Informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie MEN -  kliknij tutaj

POKAŻ WIĘCEJ

16-12-2016Zimowa przerwa świąteczna

Zimowa przerwa świąteczna od 22.12.2016 r. do 2.01.2017 r.22.12. 2016 r. - czwartek23.12.2016 r. - piątek27.12.2016 r. - wtorek28.12.2016 r. - środa29.12.2016 r. - czwartek30.12.2016 r. - piątek02.01.2017 r. - poniedziałekDni 22.12.2016 r. i 2.01.2017 r.  są dniami dodatkowymi wolnymi od za

POKAŻ WIĘCEJ

16-12-2016ZMIANA ORGANIZACJI ODWOZU GIMBUSEM 21.12.2016 r.

Zmiana godziny odwozu gimbusem 21.12.2016 r. (środa) I kurs  - 13.30II kurs - 14.10 (nie będzie kursu o 15.00)  

POKAŻ WIĘCEJ

18-11-2016Inicjatywa powstania liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie

Prosimy o wsparcie gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące. Więcej informacji -  kliknij tutaj 

POKAŻ WIĘCEJ

24-10-201631.10.2016 i 2.11.2016 Informacja

31 października i 2 listopada 2016 r. Dni  wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie ma dowozów, odwozów ani obiadu. Możliwa opieka świetlicowa w godz. 8.00 - 16.001 listopada 2016r. - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

POKAŻ WIĘCEJ

03-10-201614.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej informacja

14 października 2016 r. Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników szkoły.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.W tym dniu nie ma dowozów, odwozów ani obiadu. Możliwa opieka świetlicowa w godz. 8-16

POKAŻ WIĘCEJ

21-09-2016ZBIÓRKA MAKULATURY 29-30.09.2016 r.

ZBIÓRKA MAKULATURY29.09.2016 r.(czwartek) od godziny 700do 30.09.2016 r.( piątek) do godziny 1300Proszę o zważenie makulatury w domui podanie informacji wychowawcy klasy

POKAŻ WIĘCEJ

09-09-2016ZEBRANIE Z RODZICAMI 13.09.2016

ZEBRANIE Z RODZICAMI13 WRZEŚNIA  2016 R. 17.00 - OGÓLNE  W AULI17.30 - SPOTKANIE W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI 

POKAŻ WIĘCEJ

31-05-2016Szkolenie dla Rodziców - 7 czerwca 2016 r.

AULA - 7 czerwca 2016 r. ( wtorek )O godzinie 16.45  przed zebraniami w klasach odbędzie się szkolenie dla Rodziców prowadzone przez  Panią sierż. sztab. Martę Słomińską z KPP w Pruszkowie z zakresu odpowiedzialności małoletnich oraz współpracy Rodziców ze szkołą dotyczącej bezpie

POKAŻ WIĘCEJ

19-05-2016Informacja dotycząca dostawy mleka

Dotyczy: zakończenia dostaw mleka w ramach programu ,,Szklanka mleka' w roku szkolnym 2015/2016Szanowni Państwo,Z przykrością informujemy, że w związku z redukcją przez Agencję Rynku Rolnego środków przeznaczonych na finansowanie mleka dostarczanego do szkół podstawowych w ramach program

POKAŻ WIĘCEJ

25-04-2016ZBIÓRKA MAKULATURY 28-29.04.2016 r.

ZBIÓRKA MAKULATURY 28.04.2016 r.(czwartek) od godziny 700 do  29.04.2016 r.( piątek) do godziny 1700 Proszę o zważenie makulatury w domu i podanie informacji wychowawcy klasy

POKAŻ WIĘCEJ

11-04-2016ZMIANA ORGANIZACJI DOWOZÓW I ODWOZÓW GIMBUSEM 18,19,20 KWIETNIA

W dniach 18,19,20 kwietnia z uwagi na egzamin gimnazjalny zmianie ulega organizacja dowozów i odwozów gimbusem szkolnym.  Odjazd rano:  18.04, 19.04, 20.04 nie ma kursu 7.15, odjazd o godzinie 7.35 pętla / Czarnego Bzu / Bajkowa, gimbus nie zatrzymuje się na ul. Szkolnej w Ru

POKAŻ WIĘCEJ

31-03-2016Spektakl "Kopciuszek"

LINK DO FILMU Z PRZEDSTAWIENIA http://www.nadarzyn.pl/127,itv.html 

POKAŻ WIĘCEJ

30-03-2016Sprawdzian Szóstoklasisty

W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbędzie się Sprawdzian Szóstoklasisty.  Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie ma dowozów i odwozów gimbusem  ani obiadu. Możliwość skorzystania ze świetlicy w godzinach 8.00-16.00            

POKAŻ WIĘCEJ

16-03-2016REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PLAN  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCHPoniedziałek, 21 marca0-III, godz. 8:00-9:15 w auli. IV-VI, godz. 9:30-10:30 w auli.Wtorek, 22 marca 0-III, godz. 8:00-9:15 w auliIV-VI, godz. 9:30- 10:30 w auli We wtorek możliwość spowiedzi.Środa, 23 marcaMsza Święta dla uczniów 0-VI  godz. 9:0

POKAŻ WIĘCEJ

16-03-2016Zmiana odwozu dzieci / Wiosenna przerwa świąteczna

 23 MARCA 2016 (środa) -  ULEGA ZMIANIE ODWÓZ DZIECI PO POŁUDNIU PIERWSZY KURS NORMALNIE   13.30 DRUGI KURS  O GODZINIE  14.05 NIE MA KURSU O 15.00   Od 24 marca do 29 marca 2016r.  - wiosenna przerwa świąteczna. W dniach 24,25,29

POKAŻ WIĘCEJ

25-02-2016Turniej warcabowy

W dniu 4 marca (piątek) odbędzie się w naszej szkole turniej warcabowy. Dzieci startują w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy 1-3 i 4-6 z podziałem na chłopców i dziewczynki.   Turniej dla klas młodszych odbędzie się w auli na 5 i 6 godzinie lekcyjnej (11.35-13.20), dla

POKAŻ WIĘCEJ

23-02-2016ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

DRODZY RODZICEW dniach 1-18 marca 2016 r. odbędą się zapisydo klasy pierwszej dzieci, które rozpoczną naukę 1 września 2016r. ( rocznik 2009)USTAWAz dnia 7 września 1991 r.o systemie oświatyRozdział 2aArt. 20e. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz

POKAŻ WIĘCEJ

27-01-2016Prace remontowe

W związku z pracami remontowymi  1.02.2016 r. ( poniedziałek ) Szkoła Podstawowa w Ruścu będzie zamknięta.

POKAŻ WIĘCEJ

18-01-2016ZMIANA ORGANIZACJI ODWOZU GIMBUSEM 26.01.2016

W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej  i zebraniami z Rodzicami  w dniu 26.01.2016r ( wtorek )  odwołane zostają zajęcia pozalekcyjne po godzinie 13.20. Odwozy uczniów  26.01.2016r.  ( wtorek)    będą o godz. 1330 i 1410 Nie będzie kursu o 1500

POKAŻ WIĘCEJ

15-12-201522 grudnia 2015 odwozy

W dniu 22 grudnia 2015r. nie ma zajęć pozalekcyjnych.  Będą dwa kursy gimbusu 13.30  i 13.45, nie będzie kursu o 15.00 Świetlica pracuje bez zmian.

POKAŻ WIĘCEJ

15-12-2015Przerwa świąteczno - noworoczna

Świetlica w dniach przerwy świąteczno - noworocznej jest otwarta od 8.00 do 16.00 ( 23.12.2015, 28.12.2015, 29.12.2015, 30-31.12.2015) od 7.00 do 17.00 ( 4 i 5 stycznia 2016 r. ) z wyjątkiem 24 grudnia 2015 r. ( dzień wolny -   Zarządzenie dyrektora szkoły nr 12/2015 z

POKAŻ WIĘCEJ

12-12-2015II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek"Hej, kolęda, kolęda!"REGULAMINOrganizatorzy: Szkoła Podstawowa w RuścuTermin konkursu:  14. 12. 2015   Cele:• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek

POKAŻ WIĘCEJ

10-12-2015Zmiana organizacji odwozów gimbusem

Od dnia 14 grudnia 2015 roku nastąpi zmiana organizacji odwozu dzieci ze szkoły:1. z obu popołudniowych kursów nie mogą korzystać uczniowie mieszkający w Ruścu,2. gimbus /zarówno o 13.30, jak i 15.00/ nie będzie się zatrzymywał na przystanku przy ul. Szkolnej,3. nie będzie możliwa inna

POKAŻ WIĘCEJ

09-12-2015II MIKOŁAJKOWY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS I-III

SALA  GIMNASTYCZNA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  RUŚCU 18 GRUDNIA  2015r. (piątek) godzina 10.40 – 13.00 Drużyna liczy 4 zawodników (bramkarz + 3), 6 uczniów w zespole.   Czas gry 2 x 5 minut   Puchary za zajęcie I miejsca, Pucharki dla najlepszych w każdym zesp

POKAŻ WIĘCEJ

30-11-2015Informacja o wolnym dniu

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU  ZARZĄDZENIEM NR  12/2015 Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2015 r.   USTALA, ŻE   DZIEŃ 24 GRUDNIA 2015 r. / CZWARTEK/ JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 26 GRUDNIA 2015.

POKAŻ WIĘCEJ

11-11-2015Orszak Trzech Króli w Nadarzynie

Orszak jest inicjatywą obywatelską i nawiązuje do dawnej polskiej tradycji, kolędowania i ulicznych Jasełek. Jednocześnie przenosi on wydarzenia sprzed 2 tysięcy lat we współczesność – po to, by ta najważniejsza historia w dziejach świata mogła być opowiadana wciąż na nowo.  Orsz

POKAŻ WIĘCEJ

05-10-2015Konkurs Biblijny im. Świętego Klemensa Rzymskiego

„Jest rzeczą fundamentalną, aby objawione Słowo inspirowało radykalnie katechezę i wszystkie wysiłki podejmowane w celu przekazania wiary, a parafie i wszystkie wspólnoty katolickie powinny proponować ‘poważne i wytrwałe studiowanie Biblii’” - Papież Francisze

POKAŻ WIĘCEJ

13-09-2015Opłata za duplikat

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH   - duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł - duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł   Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:                             

POKAŻ WIĘCEJ

09-09-2015ROZKŁAD GIMBUSU

GIMBUS BEZ ZMIAN

POKAŻ WIĘCEJ

01-09-2015ROZKŁAD GIMBUSU OD 2.09 - 4.09.2015

GIMBUSOd 2  do 4 września 2015r.  gimbus według starego rozkładu.RANO:- pętla - 7.15 / Czarnego Bzu, Bajkowa, Szkolna/                                               

POKAŻ WIĘCEJ

06-07-2015INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016 W ZAKŁADCE DO POBRANIA

POKAŻ WIĘCEJ

23-06-2015BRAK GIMBUSU 26.06.2015

W dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2015r. nie ma dowozu i odwozu dzieci do szkoły.Szkoła zapewnia transport  z Kościoła po Mszy św.  na zakończenie roku szkolnego.

POKAŻ WIĘCEJ

18-06-2015ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOKlasa VI                    czwartek godzina 16.00Klasy ,,0' - V             piątek godzina 9.00

POKAŻ WIĘCEJ

29-05-2015ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

9 CZERWCA 2015 ( WTOREK ) GODZINA 17.00   -  AULA ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH  NAUKĘ W KLASIE I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

POKAŻ WIĘCEJ

29-05-2015REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

  Regulamin uzyskania Karty Rowerowej w Szkole Podstawowej w Ruścu. Termin egzaminu teoretycznego: 9- 11.06.2015r. Termin egzaminu teoretycznego poprawkowego: 16-18.06.2015r. Termin egzaminu praktycznego: 12.06.2015r. Termin egzaminu praktycznego poprawkowego: 19.06.20

POKAŻ WIĘCEJ

21-05-2015Rodzinny wyścig rowerowy ,,Ojcowie na start'

30 maja 2015r.  o godzinie 11.30 na Stadionie w Nadarzynie ul. Żółwińska 20 odbędzie się Rodzinny wyścig rowerowy,, Ojcowie na start'. Drużyny: minimum: jeden rodzic + jedno dzieckoZapisy na stronie internetowej: www.ojcowienastart.pl

POKAŻ WIĘCEJ

24-04-2015ĆWICZENIA STRAŻY POŻARNEJ

27-29.04.2015. ( PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA) ĆWICZENIA  JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ W PRUSZKOWIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z TERENU GMINY NADARZYN   28.04.2015 r. ( worek) odbędą się  ćwiczenia praktyczne Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w

POKAŻ WIĘCEJ

17-04-2015ZMIANA ROZKŁADU GIMBUSU

ZMIANA ROZKŁADU GIMBUSU  21-23.04.2015r. 21.04.2015  ( wtorek ) odjazd z pętli w Starej Wsi  o godzinie 8.00 ( 2 kursy ) 22.04.2015 ( środa)              odjazd rano bez zmian 23.04.2015  (czwartek )       odjazd rano bez zmian Powrót   21 - 22.04.

POKAŻ WIĘCEJ

23-03-2015INFORMACJA O REKOLEKCJACH I PLAN REKOLEKCJI

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE   Trzydniowe rekolekcje wielkopostne dla uczniów  odbędą się 30.03.15 i 31.03.15 w szkole oraz 01.04.15 w kościele.   30 - 31.03.2015r. / poniedziałek, wtorek/   godz. 8.00 – 12.45. Ranny dowóz uczniów – według zwy

POKAŻ WIĘCEJ

09-03-2015TERMIN POWIATOWYCH ELIMNACJI 38 KONKURSU RECYTATORSKIEGO ,,WARSZAWSKA SYRENKA'

Eliminacje powiatowe - 11.03.2015 r.KLASY   I - II     GODZ. 10.00KLASY   IV - VI  GODZ. 11.30KLASY GIMNAZJALNE   GODZ. 13.15Miejsce: MOK ,,KAMYK'ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5Pruszków

POKAŻ WIĘCEJ

03-03-2015Spotkanie:" O SKUTECZNYM LECZENIU PRZEZIĘBIENIA"

Zapraszamy wszystkich Rodziców  10.03.2015r. o godz. 17.00 na wykład  „O skutecznym leczeniu przeziębienia”, który poprowadzi dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów, lek. med. Adam Chustecki, specjalista chorób uszu, nosa, gardła i krtani, chirurg  głowy i szyi.

POKAŻ WIĘCEJ

18-02-2015DI OCZYMA WYOBRAŹNI- OLIMPIADA KREATYWNOŚCI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,   z przyjemnością informujemy, że w marcu b.r. dzieci z naszej szkoły Zuzia, Basia, Dagmara, Matylda, Ola, Franek i Sven wraz z nauczycielkami: Panią Dobromiłą  Lachendro-Frugą  oraz Panią Anitą Szopą wezmą udział w 10 Ogólnopolskiej Olimpiad

POKAŻ WIĘCEJ

13-02-2015REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I ZAPISY DO KLASY I

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i zapisy do klasy I trwają od 1 do 31 marca 2015r. Dokumenty w zakładce "DO POBRANIA".

POKAŻ WIĘCEJ

13-01-2015W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- ZAJĘCIA SPORTOWE I NIE TYLKO!!!

ZAJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUŚCU W CZASIE  FERII -  19.01-30.01.2015r.   9.00- 10.00 10.00- 11.00 11.00- 12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 Poniedziałek     19.01 - zajęcia sportowe (GLKS Nadarzyn

POKAŻ WIĘCEJ

12-01-2015I NOWOROCZNY TURNIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

16.01.2015r. (piątek) SP Rusiec  REGULAMINstartują klasy IV – VIczas gry 2 x 7 min  (przerwa 1 min)drużyna składa się z 6 zawodników (gramy 1 + 3)nagrody – wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale i upominki, najlepsi puchary (zwycięzca turnieju (6 osób), król strzelców, najle

POKAŻ WIĘCEJ

05-01-2015Informacja Orszaku Trzech Króli

 Orszak Trzech Króli Nadarzyn 2015 Opis Kiedy Rozpoczęcie: Zaczynamy o 11:30 w Nadarzynie, ul. Sitarskich (za boiskiem szkolnym) - dzieci przyprowadzamy o 11:30 i przekazujemy do Straży Orszaku - przed oddaniem do Orszaku dzieci otrzy

POKAŻ WIĘCEJ

15-12-2014Zmiana rozkładu gimbusa

W środę 17.12.2014 r. kurs gimbusa o godz. 13.30 będzie opóźniony o ok. 20 minut. Kurs o godz. 15.00 będzie bez zmian.

POKAŻ WIĘCEJ

15-12-2014Konsultacje dla rodziców

KONSULTACJE DLA RODZICÓW Dnia 9 grudnia 2014 roku w godz. 16-18.30 odbędą się konsultacje dla rodziców z nauczycielami klas I-VI. Zapraszamy.

POKAŻ WIĘCEJ

19-11-2014Konkurs przyrodniczy

Nasi uczniowie laureatami ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego!!! 21 X chętni uczniowie z klas IV - VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie przyrodniczym MULTITEST, zorganizowanym przy współpracy z Centrum Edukacji Szkolnej. Wśród uczniów klas czwartych tytuł laureata zdoby

POKAŻ WIĘCEJ

13-11-2014ORSZAK TRZECH KRÓLI 2015

Miejscowość………………….., dn……………… Deklaracja udziału Szkoła...............................................................................................................niniejszym potwierdza chęć wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli 2015 w Nadarzynie.

POKAŻ WIĘCEJ

13-11-2014Podsumowanie spotkania Koordynatorów

Podsumowanie spotkania Koordynatorów Szkół Orszaku Trzech Króli Nadarzyn 2015 w dniu 5.11.2014 Obecni na spotkaniu: p. Anna Powązka p. Magdalena Ziętek p. Renata Januszewska p. Marzena Wąsiewicz p.Krystyna Nowocień p. Krystyna Pater p.Agnieszka Nec p.Leszek Łabędzki Ks.Przemys

POKAŻ WIĘCEJ

23-10-2014OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się manipulacjami i wątpliwościami co do intencji pomysłodawców wideoklipu promującego aktywność społeczności Gminy Nadarzyn informujemy, że akcja ma charakter dobrowolny. Clip, w którym będą brały udział chętne dzieci i młodzież z placówek ośw

POKAŻ WIĘCEJ