04-05-2021 Dyżur wakacyjny w przedszkolu


Publiczne Przedszkole w Ruścu będzie pełniło dyżur wakacyjny od 1 lipca do 23 lipca 2021 roku  dla dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Wnioski na dyżur wakacyjny należy złożyć  do 31 maja 2021roku w  przedszkolu do którego dziecko aktualnie uczęszcza. Zasady przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny określa  Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r.
Wniosek