Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 14.05.2021r
Regulamin organizacji zajęć od dnia 17.05.2021
Procedura przebywania ucznia w szkole
Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły
********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 30.04.2021r
********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 23.04.2021r w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły w trybie hybrydowym
********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 19.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie zdalnym.
Regulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19.
********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 12.03.2021r w sprawie zasad organizacji pracy w trybie hybrydowym.
********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 15.01.2021r.
Regulamin organizacji zajęć od 18.01.2021r
Organizacja pracy klas I - III od 18.01.2021r.
Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły
Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Procedura przebywania uczniów w szkole

********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 4 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 06.11.2020r.
Regulamin organizacji zajęć od dnia 09.11.2020r.

********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie nr 3 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 23.10.2020r.
Regulamin organizacji pracy od 26.10.2020r.
Harmonogram pracy specjalistów

********************************************************************************************************************************************************************
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego - kliknij tutaj
Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
                                
Zał. nr 1 Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Zał. nr 2 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły
Zał. nr 3 Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Zał. nr 4 Procedura przebywania ucznia w szkole
Zał. nr 5  Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

********************************************************************************************************************************************************************

Kształcenie na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli

Zasady bezpieczeństwa w sieci

Zorganizowanie dzieciom warunków do nauki w domu

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Zadbanie o bezpieczeństwo w sieci