29-04-2021 Uchwalenie Konstytucji III Maja


„(…) Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! (…)” 
Rajnold Suchodolski, „Mazurek 3 maja – Witaj majowa jutrzenko”

W tym roku majowe święta ponownie przypadają w okresie pandemii. Ze względu bezpieczeństwa 1 maja (Święto Pracy), 2 maja (Dzień Flagi RP) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) będziemy obchodzić w domach. Niemniej nie należy zapominać o tym co nas łączy i buduje naszą narodową tożsamość. Na przestrzeni wieków to właśnie pamięć o narodowych świętach podtrzymywała Polki i Polaków na duchu i pozwalała marzyć o lepszym jutrze. 
Mimo, że nie możemy spotkać się na apelu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja zachęcamy do wykonania narodowej kokardy – z pomocą przychodzą nam różne instytucję np. Kancelaria Prezydenta RP: 
https://www.youtube.com/watch?v=mv0zurPnRIM 
Uroczysta inauguracja obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbędzie się 29 kwietnia (czwartek) o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Warszawie. Przesyłamy link do transmisji https://www.youtube.com/watch?v=cZlf8E-QryU
Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku i miała być receptą na bolączki naszej Ojczyny. Na mocy jej postanowień: 
zniesiono wolną elekcję – tron miał być dziedziczny, a władzę w kraju miał objąć Fryderyk August – wnuk Augusta III Sasa, prawnuk Augusta II Mocnego,
zniesiono liberum veto,
zniesiono podział na Polskę i Litwę – powstała Rzeczpospolita, 
wprowadzono trójpodział władzy na władzę ustawodawczą (Izba Poselska i Izba Senatorska), władzę wykonawczą (król i Straż Praw) oraz na władzę sądowniczą.
Uchwalanie Konstytucji nie uchroniło Polski przed drugim i trzecim rozbiorem. Jednak pozostała ona inspiracją dla następnych pokoleń. 
Przy tej okazji warto mieć na uwadze, że w tym roku obchodzimy również 50. rocznicę decyzji o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie o czym przypomina nam Muzeum Historii Polski https://www.youtube.com/watch?v=Kkn1XtjJeFE&t=78s. 
Dla zainteresowanych: 
Narodowe Centrum Kultury – film o obrazie Jana Matejki https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk
Fundacja Uniwersytet Dzieci – jak powstała Konstytucja? https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
Zamek Królewski w Warszawie – film edukacyjny z serii „Ożywione obrazy” https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw 
Zachęcamy również do zapoznania się materiałami dostępnymi na stronie e-podręczniki: 
https://epodreczniki.pl/b/majowe-spiewanie/PQMTiP7ni - Majowie śpiewanie, 
https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl- Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja, 
https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-3-maja-w-literaturze/D12XPQYfJ - Konstytucja 3 maja w literaturze, 
https://epodreczniki.pl/b/wojna-w-obronie-konstytucji-3-maja/PF5GviBe1- Wojna w obronie Konstytucji. 

Magdalena Bazga 
Barbara Drabik-Falecka 
Jolanta Kaczmarek
Daniel Siemiński