07-04-2021 Z wizytą w Domu Aktywnego Seniora w Ruścu


Tuż przed świętami wielkanocnymi odwiedziliśmy Dom Aktywnego Seniora "Biały Bez " w Ruścu. Na ręce pani dyrektor zostały przekazane życzenia dla pensjonariuszy oraz pracowników.
Uczniowie wraz z paniami ze świetlicy przygotowali karty z życzeniami. Piękną ozdoba był stroik wielkanocny przekazany przez ucznia naszej szkoły oraz kosz słodkości ufundowany z pieniędzy zebranych na kiermaszu wielkanocnym.
Czas pandemii spowodował niemożność naszego spotkana  z mieszkańcami domu, ale to zapewne nie nasza pierwsza wizyta.
Agnieszka Górska