Edukacja wczesnoszkolna
po III klasie
język angielski
Klasa IV 
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
przyroda
informatyka
technika
plastyka
muzyka
wychowanie fizyczne
religia
etyka

Klasa V
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
informatyka
technika
plastyka
muzyka
wychowanie fizyczne
religia
etyka

Klasa VI
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
informatyka
technika
plastyka
muzyka
wychowanie fizyczne
religia
etyka

Klasa VII
język polski 
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
chemia
fizyka
informatyka
plastyka
muzyka
wychowanie fizyczne


Klasa VIII
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka
biologia
geografia
fizyka
chemia
informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne

Dostosowanie wymagań wynikających z indywidualnych potrzeb ucznia