07-04-2021 Światowy miesiąc wiedzy na temat autyzmu


Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw
 Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 r. Jego celem jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób dotkniętych autyzmem.
Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać. Problem jest tak ważny, że w VII kadencji Sejmu RP powstała Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, która doprowadziła do uchwalenia Karty Praw Osób z Autyzmem.
Krystyna Siemiątkowska
Prezentacja
Karta Praw Osób z Autyzmem - Uchwała Sejmu