24-04-2021 Sprawdzian uczniów klas III do klasy sportowej


Sprawdzian uczniów klas III do klasy sportowej odbędzie się 28 kwietnia 2021r. o godzinie 12.55. Uczniowie po skończonych lekcjach czekają w świetlicy na nauczycieli prowadzących sprawdzian. w tym dniu uczniowie ubrani są na sportowo - wygodne obuwie i strój gimnastyczny.
próby sprawnościowe:
lekkoatletyka

bieg 60 m
bieg 600 m
skok w dal z rozbiegu
pięcioskok z miejsca
skłony tułowia (mięśnie brzucha)

piłka ręczna

bieg 30 m
bieg 10 x 10 m
skok w dal z miejsca
skłony tułowia (mięśnie brzucha)
bieg po kopercie - 1 raz
gra w dwa ognie

Zapraszamy!!! obecność obowiązkowa
Nauczyciele WF