Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty 25-27 maja 2021r
Próbne egzaminy ósmoklasisty 17-19 marca 2021r.
Komunikat o harmonogramie i warunkach przebiegu egzaminów w 2021r.
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2021
Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych
Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Informacja o naborze do stołecznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Plan naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę