09-05-2021 Dzień Europy


„Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej!”

Jan Paweł II

 

9 maja obchodzimy Dzień Europy - został on ustanowiony na pamiątkę podpisania „Deklaracji Schumana”. Tego dnia świętujemy więc pokój i jedność w Europie. Robert Schuman (minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1953) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która miała przyczynić się do odbudowania Europy po II wojnie światowej. W „Deklaracji Schumana” możemy przeczytać między innymi, że „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec”.

Symbole Unii Europejskiej:

https://epodreczniki.pl/a/zjednoczeni-w-roznorodnosci---symbole-ue/DlucDGpTO

https://epodreczniki.pl/a/znam-hymn-unii-europejskiej/D3DluUYrS

 Droga Polski do Unii Europejskiej (kalendarium):

1.      1988 – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między PRL i Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

2.      1991 – Układ Europejski.

3.      1993 – kryteria kopenhaskie (zbiór kryteriów, które muszą zostać spełnione przez państwa, które chcą być członkami Unii Europejskiej).

4.      1994 – wniosek o przyjęcie Polski do UE (zapoczątkowanie procesu integracji Polski z UE).

5.      1997/1998 – rozpoczęcie negocjacji z Polską.

6.      2000 – traktat nicejski (zawierał zasady opisujące funkcjonowanie UE po przyjęciu nowych członków).

7.      2002 – zakończenie negocjacji z Polską.

8.      IV 2003 – podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach.

9.      7-8 VI 2003 – ogólnonarodowe referendum.

10.  1 V 2004 – Polska została członkiem Unii Europejskiej.

11.  2007 – Polska w strefie Schengen.

 Materiały dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej:

https://epodreczniki.pl/b/unia-europejska/P1Gf8dZJM

https://epodreczniki.pl/a/instytucje-unii-europejskiej/DwGfy8ERB

https://epodreczniki.pl/b/instytucje-ue/PcmXx358z

https://epodreczniki.pl/b/jak-funkcjonuje-unia-europejska/PRiYRp82x

 

Daniel Siemiński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie