Telefon do oddziałów przedszkolnych

22  729 81 97 wewnętrzny 122


Publiczne Przedszkole w Ruścu będzie pełniło dyżur wakacyjny od 1 lipca do 23 lipca 2021 roku  dla dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. Wnioski na dyżur wakacyjny należy złożyć  do 31 maja 2021roku w  przedszkolu do którego dziecko aktualnie uczęszcza. Zasady przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny określa  Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r.

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r.
Wniosek
***************************************************************************************************************************************************************

Informacja dla Rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola publicznego w ramach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


Celem zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom, które brały udział w rekrutacji, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc w placówce, zostanie ogłoszony konkurs dla placówek niepublicznych. Dzieci będą uczęszczać do tych placówek na zasadach przedszkola publicznego. Zakończenie całej procedury i przekazanie informacji Rodzicom planowane jest na miesiąc czerwiec.


***************************************************************************************************************************************************************

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za posiłki szkolne przyjmujemy wyłącznie na konto.

Prosimy o dokonywanie opłaty do piątego dnia danego miesiąca.

NUMER KONTA: 02 1020 1055 0000 9502 0401 0732  Casa Catering sp. z o. o.

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz grupę dziecka.

Kwota za całodzienne wyżywienie dziecka to 11 zł.***************************************************************************************************************************************************************
Szanowni Państwo 
W marcu wypada 23 dni w których dzieci jedzą posiłki przedszkolne.
Kwota do zapłaty to 253 zł.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat – do piątego dnia każdego miesiąca, wpisując w tytule wpłaty: imię, nazwisko oraz grupę dziecka.


Anna Tomaszewska

Casa Catering sp. z o. o

****************************************************************************************************************************************************************

Procedury obowiązujące w przedszkolu od 1 września 2020r.
 - kliknij tutaj
Karta informacyjna dziecka 
kliknij tutaj

****************************************************************************************************************************************************************

Wyprawka dla przedszkolaka - rok szkolny 2020/2021

kliknij tutaj

*************************************************************************************************************************************************************

RADA RODZICÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

*************************************************************************************************************************************************************

Odwoływanie posiłków w godzinach 7:00 – 9:00  rano pod numerem

tel. 577 157 037

*************************************************************************************************************************************************************


Opłaty za posiłki proszę dokonywać do piątego dnia każdego miesiąca na konto oraz do dziesiątego dnia każdego miesiąca gotówką na stołówce szkolnej w godzinach 7:30 – 8:30.

Numer konta:

Przedszkole

02 1020 1055 0000 9502 0401 0732

 Osoby, które nie uiszczą opłaty do dnia dziesiątego każdego miesiąca nie otrzymają posiłku. Jednocześnie dziękujemy osobom, które dokonują opłaty w terminie.

Anna Tomaszewska